IP20
защита срещу предмети с диаметър над 12 mm (напр. пръст) без защита срещу вода
Само за вътрешно ползване
Проверете дали захранването е подходящо за вашия щепсел