KÄYTTÖEHDOT

kauppayhtiö Miroslav Janku

jonka rekisteröity kotipaikka on Chudenicka 1059/30, Praha - Hostivar, 10200

tunnistenumero: 01363166

Kauppalain mukaista liiketoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö


tavaroiden myyntiin verkkokaupan kautta osoitteessa capforwheel.eu


1. JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1.1. Nämä kauppayhtiön Miroslav Janku, kotipaikka Chudenicka 1059/30, Praha - Hostivar, 10200, tunnistenumero: 01363166, luonnollinen henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa kauppalain mukaisesti, (jäljempänä " myyjä ") on säännelty § 1751 määräysten mukaisesti lain nro 89/2012 lakikokoelma, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "siviililaki") 1 momentin 1 momentti sopimuspuolten keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka johtuvat ostosopimuksesta tai sen perusteella (jäljempänä siviililaki). Myyjän ja toisen luonnollisen henkilön (jäljempänä " ostaja ") välillä solmittu " ostosopimus "") myyjän verkkokaupan kautta. Myyjä ylläpitää verkkokauppaa verkkosivustolla, joka sijaitsee osoitteessa capforwheel.eu, (jäljempänä " verkkosivusto "), verkkosivuston käyttöliittymän (jäljempänä " kaupan verkkokäyttöliittymä ") kautta.

1.2. Ehdot eivät koske tapauksia, joissa myyjältä tavaran ostaja on oikeushenkilö tai henkilö, joka tavaraa tilaaessaan toimii osana liiketoimintaansa tai itsenäistä ammattiaan.

1.3. Ehdoista poikkeavista ehdoista voidaan neuvotella kauppasopimuksessa. Ostosopimuksen poikkeavat määräykset ovat etusijalla ehtojen määräyksiin nähden.

1.4. Ehdot ovat erottamaton osa ostosopimusta. Ostosopimus ja ehdot on laadittu tšekin kielellä. Ostosopimus voidaan tehdä tšekin kielellä.

1.5. Myyjä voi muuttaa tai täydentää ehtojen sanamuotoa. Tämä säännös ei vaikuta ehtojen edellisen version voimassaoloaikana syntyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

2. KÄYTTÖTILI

2.1. Ostajan verkkosivustolla rekisteröitymisen perusteella ostaja pääsee sen käyttöliittymään. Ostaja voi tilata tuotteita käyttöliittymästään (jäljempänä " käyttäjätili "). Mikäli myymälän verkkokäyttöliittymä sen sallii, ostaja voi tilata tavaroita myös ilman rekisteröitymistä suoraan myymälän verkkoliittymästä.

2.2. Rekisteröityessään verkkosivustolle ja tilaaessaan tavaroita ostaja on velvollinen syöttämään kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Ostaja on velvollinen päivittämään käyttäjätilillä ilmoitetut tiedot mahdollisten muutosten sattuessa. Ostajan käyttäjätilillä ja tavaraa tilattaessa antamat tiedot ovat myyjän mielestä oikeita.

2.3. Pääsy käyttäjätilille on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ostaja on velvollinen pitämään luottamuksellisena käyttäjätililleen pääsyyn tarvittavat tiedot.

2.4. Ostajalla ei ole oikeutta sallia käyttäjätilin käyttöä kolmansille osapuolille.

2.5. Myyjä voi peruuttaa käyttäjätilin, erityisesti jos ostaja ei käytä käyttäjätiliään yli 2 vuoteen tai jos ostaja rikkoo ostosopimuksen (mukaan lukien ehdot) mukaisia ​​velvoitteitaan.

2.6. Ostaja ymmärtää, että käyttäjätili ei välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä, erityisesti mitä tulee myyjän laitteiston ja ohjelmiston tarpeelliseen ylläpitoon, tai kolmansien osapuolten laitteistojen ja ohjelmistojen tarvittava ylläpito.

3. OSTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN

3.1. Kaikki myymälän verkkoliittymään sijoitetut tavaroiden esittelyt ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä myyjä ole velvollinen tekemään näistä tuotteista ostosopimusta. Siviililain 1732 §:n 2 momentin säännöksiä ei sovelleta.

3.2. Liikkeen verkkoliittymä sisältää tietoa tuotteista, mukaan lukien yksittäisten tavaroiden hinnat ja palautuskulut, mikäli näitä tavaroita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa tavanomaista postireittiä pitkin. Tuotteiden hinnat on ilmoitettu sisältäen arvonlisäveron ja kaikki siihen liittyvät maksut. Tuotteiden hinnat ovat voimassa niin kauan kuin ne näkyvät myymälän verkkoliittymässä. Tämä säännös ei rajoita myyjän mahdollisuutta tehdä ostosopimusta erikseen sovituin ehdoin.

3.3. Liikkeen verkkoliittymä sisältää myös tietoa tavaroiden pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvistä kustannuksista. Myymälän verkkoliittymässä olevat tiedot tavaroiden pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvistä kustannuksista ovat voimassa vain tapauksissa, joissa tavarat toimitetaan Tšekin tasavallan alueella.

3.4. Tilatakseen tavaran ostaja täyttää tilauslomakkeen myymälän verkkoliittymässä. Tilauslomake sisältää pääasiassa tietoja:

3.4.1. tilatut tavarat (ostaja "laittaa" tilatut tavarat kaupan verkkoliittymän sähköiseen ostoskoriin),

3.4.2. tavaran ostohinnan maksutapa, tiedot tilattujen tavaroiden vaaditusta toimitustavasta ja

3.4.3. tiedot tavaroiden toimitukseen liittyvistä kustannuksista (jäljempänä yhteisesti " tilaus ").

3.5. Ennen tilauksen lähettämistä myyjälle ostajalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa ostajan tilaukseen antamia tietoja ottaen huomioon ostajan mahdollisuus saada selville ja korjata tilaukseen syötettäessä tapahtuneet virheet. Ostaja lähettää tilauksen myyjälle napsauttamalla "Suorita tilaus" -painiketta. Myyjä pitää tilauksessa ilmoitettuja tietoja oikeina. Välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen myyjä vahvistaa tämän kuitin ostajalle sähköpostitse, käyttäjätilillä tai tilauksessa mainittuun ostajan sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä " ostajan sähköpostiosoite ") .

3.6. Myyjällä on aina oikeus tilauksen luonteesta (tavaroiden määrä, ostohinta, arvioidut toimituskulut) riippuen pyytää ostajalta lisävahvistus tilaukselle (esimerkiksi kirjallisesti tai puhelimitse).

3.7. Myyjän ja ostajan välinen sopimussuhde syntyy toimittamalla tilauksen hyväksyntä (hyväksyminen), jonka myyjä lähettää ostajalle sähköpostitse ostajan sähköpostiosoitteeseen.

3.8. Ostaja sitoutuu käyttämään etäviestintää ostosopimusta tehdessään. Ostajalle etäviestintävälineen käytöstä ostosopimuksen tekemisen yhteydessä aiheutuneet kulut (Internet-yhteyden kulut, puhelujen kulut) maksaa ostaja itse, eivätkä nämä kulut poikkea peruskustannuksista. korko.

4. TAVAROIDEN HINTA JA MAKSUEHDOT

4.1. Ostaja voi maksaa tavaran hinnan ja tavaran toimittamiseen liittyvät kulut kauppasopimuksen mukaisesti myyjälle seuraavilla tavoilla:

Postiennakolla ostajan tilauksessa ilmoittamaan paikkaan;
muulla tilisiirrolla myyjän tilille nro 2100390316/2010, jota pidetään yhtiössä Fio banka as, (jäljempänä " myyjän tili ");
ilman käteistä Comgate- maksujärjestelmän kautta ;
ilman käteistä maksukortilla.

4.2. Ostohinnan lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle myös tavaran pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvät kulut sovitussa määrässä. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, kauppahinta sisältää myös tavaran toimitukseen liittyvät kulut.

4.3. Myyjä ei vaadi ostajalta talletusta tai muuta vastaavaa maksua. Tämä ei vaikuta käyttöehtojen kohdan 4.6 säännöksiin, jotka koskevat velvollisuutta maksaa tavaran kauppahinta etukäteen.

4.4 Käteisellä tai postiennakolla maksettaessa kauppahinta maksetaan tavaran vastaanottamisen yhteydessä. Muussa kuin käteismaksussa kauppahinta on maksettava 14 päivän kuluessa ostosopimuksen tekemisestä.

4.5. Muussa kuin käteismaksussa ostaja on velvollinen maksamaan tavaran kauppahinnan muuttuvan maksutunnuksen yhteydessä. Muussa kuin käteismaksussa ostajan kauppahinnan maksuvelvollisuus täyttyy, kun vastaava summa hyvitetään myyjän tilille.

4.6. Myyjällä on oikeus, erityisesti jos ostaja ei anna tilauksesta lisävahvistusta (kohta 3.6), vaatia koko kauppahinnan maksamista ennen tavaran lähettämistä ostajalle. Mitä siviililain 2119 §:n 1 momentissa säädetään, ei sovelleta.

4.7. Myyjän ostajalle antamia alennuksia tavaroiden hinnasta ei voida yhdistää toisiinsa.

4.8 Myyjä antaa ostajalle kauppasopimuksen perusteella suoritetuista maksuista verotositteen - laskun, jos se on liiketoiminnassa tavanomaista tai jos niin yleisesti sitova lainsäädäntö niin määrää. Myyjä Miroslav Janku on arvonlisäveron maksaja. Verotodistus – myyjä lähettää ostajalle laskun tavaran hinnan maksamisen jälkeen ja lähettää sen sähköisessä muodossa ostajan sähköpostiosoitteeseen.

4.9. Myyntirekisteröintilain mukaan myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kuitin. Samalla hän on velvollinen rekisteröimään vastaanotetut myynnit verohallinnolle verkossa; teknisen vian sattuessa viimeistään 48 tunnin sisällä.

5. OSTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

5.1. Ostaja tunnustaa, että siviililain 1837 §:n säännösten mukaan ei ole mahdollista perua muun muassa tavaran luovutussopimusta, jota on muutettu ostajan tai hänen toiveensa mukaisesti. henkilö, ostosopimuksesta, joka koskee sellaisten tavaroiden toimittamista, jotka ovat nopeasti pilaantuneet, sekä tavarat, jotka on peruuttamattomasti sekoittuneet muihin tavaroihin toimituksen jälkeen, suljetussa pakkauksessa olevien tavaroiden toimitusta koskevasta ostosopimuksesta, jonka kuluttaja on poistanut pakkauksesta ja hygieniasyistä ei voida palauttaa, ja ostosopimuksesta ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman toimittamisesta, jos hän on rikkonut niiden alkuperäistä pakkausta.

5.2. Jos kyseessä ei ole sopimusehtojen kohdassa 5.1 mainittu tapaus tai muu tapaus, jossa ostosopimuksesta ei ole mahdollista vetäytyä, ostajalla on oikeus perua kauppasopimus 1829 §:n 1 momentin mukaisesti. siviililain mukaan neljäntoista (14) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, kun taas jos ostosopimuksen kohteena on usean tyyppinen tavara tai useiden osien toimitus, tämä aika alkaa viimeisen toimituksen hyväksymispäivästä. tavaroita. Ostosopimuksen peruuttaminen on lähetettävä myyjälle edellisessä virkkeessä mainitun ajan kuluessa. Ostaja voi peruuttaa ostosopimuksen käyttämällä myyjän toimittamaa mallilomaketta, joka on ehtojen liite. Ostaja voi lähettää ostosopimuksen peruuttamisen muun muassa myyjän toimipaikan osoitteeseen tai myyjän sähköpostiosoitteeseen info@capforwheel.eu .

5.3. Mikäli kauppasopimus perutaan ehtojen kohdan 5.2 mukaisesti, kauppasopimus puretaan alusta alkaen. Ostajan on palautettava tavarat myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa ostosopimuksen peruuttamisilmoituksen toimittamisesta myyjälle. Jos ostaja peruuttaa ostosopimuksen, ostaja vastaa tavaran palauttamisesta myyjälle aiheutuvista kustannuksista, vaikka tavaraa ei sen luonteen vuoksi voida palauttaa tavanomaista postireittiä pitkin.

5.4. Mikäli kauppasopimus perutaan ehtojen kohdan 5.2 mukaisesti, myyjä palauttaa ostajalta saamansa varat neljäntoista (14) päivän kuluessa ostajan peruuttamisesta kauppasopimuksesta samalla tavalla kuin myyjä sai ne ostajalta. Myyjällä on myös oikeus palauttaa ostajan antama suoritus, kun ostaja palauttaa tavaran tai muulla tavalla, jos ostaja suostuu tähän eikä ostajalle aiheudu lisäkustannuksia. Jos ostaja vetäytyy ostosopimuksesta, myyjä ei ole velvollinen palauttamaan saamiaan varoja ostajalle ennen kuin ostaja palauttaa tavarat hänelle tai osoittaa lähettäneensä tavaran myyjälle.

5.5. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti kuitata tavaralle aiheutuneen vahingon korvausvaatimus ostajan kauppahinnan palautusvaatimukseen.

5.6. Tapauksissa, joissa ostajalla on siviililain 1829 §:n 1 momentin mukainen oikeus perua kauppasopimus, myyjällä on myös oikeus peruuttaa ostosopimus milloin tahansa tavaran vastaanottamiseen asti. ostajan toimesta. Tällöin myyjä palauttaa kauppahinnan ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ilman käteistä ostajan osoittamalle tilille.

5.7. Jos ostajalle annetaan lahja yhdessä tavaran kanssa, solmitaan myyjän ja ostajan välinen lahjasopimus sillä ehdolla, että jos ostaja vetäytyy kauppasopimuksesta, lahjaa koskeva lahjasopimus lakkaa olemasta voimassa ja Ostaja on velvollinen palauttamaan tavaran myyjälle yhdessä lahjan kanssa.

6. TAVAROIDEN KULJETUS JA TOIMITUS

6.1. Mikäli kuljetusmuoto on sovittu ostajan erityispyynnön perusteella, ostaja kantaa riskin ja mahdolliset tähän kuljetusmuotoon liittyvät lisäkustannukset.

6.2. Mikäli myyjä on kauppasopimuksen mukaan velvollinen toimittamaan tavarat ostajan tilauksessa ilmoittamaan paikkaan, ostaja on velvollinen ottamaan tavaran haltuunsa toimituksen yhteydessä.

6.3. Jos ostajasta johtuvista syistä on tarpeen toimittaa tavara toistuvasti tai muulla tavalla kuin tilauksessa oli ilmoitettu, ostaja on velvollinen maksamaan tavaran toistuvasta toimituksesta aiheutuvat kulut, tai toiseen toimitustapaan liittyvät kulut.

6.4 Ostaja on velvollinen ottaessaan tavaran haltuunsa tavaran kuljetusliikkeeltä tarkastamaan tavaran pakkauksen eheyden ja ilmoittamaan virheistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Jos pakkauksen rikkominen osoittaa luvattoman tunkeutumisen lähetykseen, ostajan ei tarvitse ottaa lähetystä vastaan ​​rahdinkuljettajalta.

6.5. Osapuolten lisäoikeuksia ja velvollisuuksia tavaroiden kuljetuksen aikana voidaan säännellä myyjän erityisillä toimitusehdoilla, jos myyjä on antanut niille.

7. OIKEUDET VIHALLISTA SUORITUSTA

7.1. Sopimuspuolten oikeuksia ja velvollisuuksia virheellisestä suorituksesta aiheutuvien oikeuksien osalta säännellään asiaankuuluvilla yleisesti sitovilla säännöksillä (erityisesti siviililain § 1914-1925, § 2099-2117 ja § 2161-2174 sekä laki nro. 634/1992 Coll., kuluttajansuojasta, sellaisena kuin se on muutettuna).

7.2. Myyjä on vastuussa ostajalle siitä, että tavara on vastaanottaessaan virheetön. Myyjä on vastuussa ostajalle erityisesti siitä, että ostajan vastaanottaessa tavaran:

7.2.1. tavaralla on osapuolten sopimat ominaisuudet ja sopimuksen puuttuessa ne ominaisuudet, jotka myyjä tai valmistaja on kuvaillut tai joita ostaja odotti tavaran luonteen ja mainonnan perusteella heidän suorittamansa,

7.2.2. tavara soveltuu siihen tarkoitukseen, jonka myyjä ilmoittaa käytettäväksi tai johon tämän tyyppisiä tavaroita yleensä käytetään,

7.2.3. tavaran laatu tai malli vastaa sovittua näytettä tai mallia, jos laatu tai malli on määritetty sopimuksen mukaisen näytteen tai mallin mukaan,

7.2.4. on tavaraa vastaava määrä, mitta tai paino ja

7.2.5. tavarat täyttävät lain vaatimukset.

7.3. Ehtojen kohdan 7.2 määräykset eivät koske tavaraa, joka on myyty halvemmalla sellaiseen virheeseen, josta on sovittu halvemmalla, sen tavanomaisesta käytöstä johtuvaa kulumista, jos käytetty tavara virheeseen, joka vastaa sitä käyttö- tai kulumisastetta, joka tavaralla oli ostajan vastaanottaessa, tai jos se seuraa tavaran luonteesta.

7.4 Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa vastaanottamisesta, tavaran katsotaan olleen viallinen jo vastaanotettaessa. Ostajalla on oikeus käyttää kulutustavaroissa ilmenevää virhettä koskevaa oikeuttaan kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa vastaanottamisesta.

7.5 Oikeus virheelliseen suoritukseen käyttää ostaja siinä myyjän toimipaikan osoitteessa, jossa valituksen hyväksyminen on mahdollista myydyn tavaravalikoiman osalta, mahdollisesti myös kotipaikassa tai toimipaikassa.

7.6 Myyjän virhevastuuseen liittyvät osapuolten lisäoikeudet ja velvollisuudet voivat olla säänneltyjä myyjän valitusmenettelyllä.

8. SOPIMUSPUOLTEN MUUT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8.1. Ostaja saa omistusoikeuden tavaraan maksamalla tavaran täyden kauppahinnan.

8.2. Myyjää ei ostajan suhteen sido 1826 §:n 1 momentin säännösten mukaiset käytännesäännöt. e) siviililain.

8.3 Myyjä käsittelee kuluttajavalitukset sähköpostitse info@capforwheel.eu. Myyjä lähettää ostajan sähköpostiosoitteeseen tiedot ostajan valituksen käsittelystä.

8.4 Ostosopimukseen liittyvien kuluttajariitojen tuomioistuimen ulkopuolisesta ratkaisemisesta vastaa Tšekin kauppatarkastusvirasto, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, tunnusnumero: 000 20 869, Internet-osoite: https: //adr.coi.cz/cs. Verkkosivuilla http://ec.europa.eu/consumers/odr sijaitsevaa riitojenratkaisualustaa voidaan käyttää myyjän ja ostajan välisten ostosopimukseen liittyvien riitojen ratkaisemiseen.

8.5 Tšekin tasavallan Euroopan kuluttajakeskus, jonka kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internet-osoite: http://www.evropskyspotrebitel.cz on asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukainen yhteyspiste. Euroopan parlamentti ja neuvosto, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkossa ratkaisemisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (asetus kuluttajariitojen verkkoratkaisusta).

8.6. Myyjällä on oikeus myydä tavaroita kauppaluvan perusteella. Kaupan tarkastuksen suorittaa toimivaltaansa kuuluva kauppatoimisto. Henkilötietosuojavirasto valvoo henkilötietojen suojaa. Tšekin kauppatarkastus valvoo määrätyssä laajuudessa muun muassa kuluttajansuojalain nro 634/1992 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, noudattamista.

8.7 Ostaja ottaa täten siviililain 1765 §:n 2 momentissa tarkoitetun riskin olosuhteiden muuttumisesta.

9. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

9.1. Velvollisuutesi antaa tietoja ostajalle luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 13 artiklan mukaisesti ja direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus) (jäljempänä "GDPR-asetus") kumoaminen, joka koski ostajan henkilötietojen käsittelyä ostosopimuksen täyttämiseksi, tämän neuvottelua varten sopimusta ja myyjän julkisten velvoitteiden täyttämiseksi myyjä täyttää ne erityisellä asiakirjalla.

10. KAUPALLISTEN VIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA Evästeiden TALLENNUS

10.1. Ostaja sitoutuu lähettämään myyjän tavaroihin, palveluihin tai yritykseen liittyviä tietoja ostajan sähköpostiosoitteeseen ja suostuu lisäksi siihen, että myyjä lähettää kaupallisia viestejä ostajan sähköpostiosoitteeseen. Myyjä täyttää GDPR-asetuksen artiklan 13 mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ostajaa kohtaan, joka liittyy ostajan henkilötietojen käsittelyyn liikeviestinnän lähettämistä varten erityisellä asiakirjalla.

10.2. Ostaja suostuu niin kutsuttujen evästeiden tallentamiseen tietokoneellaan. Mikäli verkkokaupassa on mahdollista tehdä ostos ja täyttää myyjän ostosopimuksesta johtuvat velvoitteet ilman, että ostajan tietokoneelle tallennetaan niin sanottuja evästeitä, ostaja voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa edellisen virkkeen mukaisesti.

11. TOIMITUS

11.1. Ostaja voidaan toimittaa ostajan sähköpostiosoitteeseen.

11.2. Toimitetuiksi katsotaan myös sellaiset ilmoitukset, joita vastaanottaja on kieltäytynyt hyväksymästä, joita ei ole noudettu säilytysajan kuluessa tai jotka palautettiin toimittamattomina.

11.3. Sopimuspuolet voivat toimittaa toisilleen säännöllistä kirjeenvaihtoa sähköpostitse, ostajan käyttäjätilillä ilmoitettuun tai ostajan tilauksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai myyjän verkkosivuilla olevaan osoitteeseen.

12. LOPPUSÄÄNNÖKSET

12.1. Jos ostosopimuksella muodostettu suhde sisältää kansainvälisen (ulkomaisen) elementin, osapuolet sopivat, että suhdetta säätelee Tšekin laki. Valitsemalla lain edellisen virkkeen mukaisesti kuluttajana oleva ostaja ei jää ilman oikeusjärjestyksen säännösten tarjoamaa suojaa, josta ei ole mahdollista poiketa sopimuksella ja joka valinnan puuttuessa Muutoin sovellettaisiin sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I) 6 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti. ).

12.2. Jos jokin ehtojen ehto on pätemätön tai tehoton tai tulee sellaiseksi, pätemätön ehto korvataan ehdolla, jonka merkitys on mahdollisimman lähellä mitätöntä ehtoa. Yhden säännöksen pätemättömyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden säännösten pätevyyteen.

12.3. Kauppasopimus ehdoineen on myyjän arkistoimassa sähköisessä muodossa, eikä siihen ole pääsyä.

12.4. Ehtojen liite sisältää mallilomakkeen ostosopimuksen peruuttamiseen.

12.5. Myyjän yhteystiedot: Miroslav Janku, sähköpostiosoite info@capforwheel.eu.

Prahassa 27.7.2022