UVJETI I ODREDBE

trgovačko društvo Miroslav Janku

sa sjedištem u Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200

matični broj: 01363166

Fizička osoba koja posluje prema Zakonu o trgovini


za prodaju robe putem internet trgovine koja se nalazi na internet adresi capforwheel.eu


1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi uvjeti (u daljnjem tekstu " uvjeti ") trgovačkog društva Miroslav Janku, sa sjedištem na adresi Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200, matični broj: 01363166, fizička osoba koja posluje prema Zakonu o trgovini, (u daljnjem tekstu " prodavatelj ") regulirani su u skladu s odredbama § 1751 stavak 1. Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik") međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu (u daljnjem tekstu „ kupoprodajni ugovor ”) sklopljen između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu „ kupac ”") putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi capforwheel.eu, (u daljnjem tekstu " web stranica "), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu " web sučelje trgovine ").

1.2. Uvjeti se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom narudžbe robe djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u okviru samostalne profesije.

1.3. Odredbe koje odstupaju od odredbi i uvjeta mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama uvjeta.

1.4. Uvjeti su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti sastavljeni su na češkom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na češkom jeziku.

1.5. Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi.

2. KORISNIČKI RAČUN

2.1. Temeljem registracije kupca na web stranici, kupac može pristupiti njenom korisničkom sučelju. Kupac robu može naručiti sa svog korisničkog sučelja (u daljnjem tekstu " korisnički račun "). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac može naručiti robu i bez registracije izravno s web sučelja trgovine.

2.2. Prilikom registracije na web stranici i prilikom naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke unijeti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom narudžbe robe prodavatelj smatra točnima.

2.3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu.

2.4. Kupac nije ovlašten dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.

2.5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 2 godine ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete).

2.6. Kupac je svjestan da korisnički račun možda neće biti dostupan kontinuirano, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja, ili potrebno održavanje hardverske i programske opreme trećih osoba.

3. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1. Svi prikazi robe postavljeni na web sučelju trgovine informativnog su karaktera i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom. Odredbe odjeljka 1732, stavak 2 Građanskog zakonika neće se primjenjivati.

3.2. Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene pojedine robe i troškove povrata robe, ako se ta roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Cijene robe ostaju važeće za vrijeme dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.

3.3. Web sučelje trgovine sadrži i podatke o troškovima pakiranja i dostave robe. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Republike Češke.

3.4. Za naručivanje robe kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Narudžbenica uglavnom sadrži podatke o:

3.4.1. naručenu robu (naručenu robu kupac "stavlja" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),

3.4.2. način plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o traženom načinu dostave naručene robe te

3.4.3. informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom " narudžba ").

3.5. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je omogućena provjera i izmjena podataka koje je kupac unio u narudžbu, vodeći računa o mogućnosti kupca da otkrije i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Završi narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, prodavatelj će kupcu potvrditi primitak e-mailom, na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu " e-mail adresa kupca ") .

3.6. Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o vrsti narudžbe (količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave), od kupca tražiti dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).

3.7. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca uspostavlja se dostavom potvrde o prihvaćanju narudžbe (prihvat), koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu kupca.

3.8. Kupac je suglasan koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac i ti se troškovi ne razlikuju od osnovnih stopa.

4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1. Kupac može platiti cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelju na sljedeće načine:

pouzećem na mjestu koje je kupac naveo u narudžbi;
bezgotovinskom uplatom na račun prodavatelja broj 2100390316/2010 koji se vodi kod društva Fio banka doo (u daljnjem tekstu: račun prodavatelja );
bezgotovinski putem Comgate sustava plaćanja ;
bezgotovinski platnom karticom.

4.2. Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju i troškove pakiranja i dostave robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.

4.3. Prodavatelj od kupca ne zahtijeva polog ili drugo slično plaćanje. Ovo ne utječe na odredbe članka 4.6. Uvjeta o obvezi plaćanja kupoprodajne cijene robe unaprijed.

4.4. U slučaju plaćanja gotovinom ili pouzećem kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena je plativa u roku od 14 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

4.5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe uz naznaku promjenjive oznake plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu kada je predmetni iznos odobren na račun prodavatelja.

4.6. Prodavatelj ima pravo, osobito ako kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6.), zahtijevati isplatu cjelokupne kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu. Odredbe odjeljka 2119, stavak 1 Građanskog zakonika neće se primjenjivati.

4.7. Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se međusobno kombinirati.

4.8. Ako je to uobičajeno u poslovanju ili ako je to određeno općeobvezujućim zakonskim propisima, prodavatelj će kupcu izdati fiskalni dokument - račun za izvršena plaćanja iz kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj Miroslav Janku to je doprinositelj dodane vrijednosti. Porezni dokument – ​​prodavač izdaje račun kupcu nakon plaćanja cijene robe i šalje ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca.

4.9. Prema Zakonu o prijavi prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Istodobno, dužan je zaprimljenu prodaju prijaviti poreznom upravitelju putem interneta; u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

5. ODUSTANAK OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1. Kupac potvrđuje da, prema odredbama § 1837 Građanskog zakonika, nije moguće odustati od, između ostalog, kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koji je izmijenjen prema željama kupca ili za njegove osoba, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci robe koja je podložna brzom kvarenju, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač uklonio iz pakiranja i iz higijenskih razloga ne može se vratiti, te iz kupoprodajnog ugovora o nabavi audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je povrijedio njihovo originalno pakiranje.

5.2. Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 5.1 uvjeta ili drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 1829, stavak 1. Građanskog zakonika, u roku od četrnaest (14 ) dana od dana preuzimanja robe, a ako je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovaj rok teče od dana preuzimanja zadnje isporuke roba. Odustanak od kupoprodajnog ugovora mora se dostaviti prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti uzorak obrasca koji je dostavio prodavatelj, a koji čini dodatak uvjetima. Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati između ostalog na adresu sjedišta prodavatelja ili e-mail adresu prodavatelja info@capforwheel.eu .

5.3. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.2 uvjeta, kupoprodajni ugovor se poništava od početka. Kupac mora robu vratiti prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dostave prodavatelju povlačenja iz kupoprodajnog ugovora. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

5.4. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.2 uvjeta, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, na isti način kao prodavač ih je primio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac dao prilikom povrata robe od strane kupca ili na drugi način, ako se kupac s time složi i pritom ne snosi dodatne troškove. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.

5.5. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadom štete na stvari s kupčevim zahtjevom za povratom kupovne cijene.

5.6. U slučajevima kada kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 1829 stavak 1 Građanskog zakonika, prodavatelj također ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku, do trenutka prihvaćanja robe. od strane kupca. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bez gotovine na račun koji odredi kupac.

5.7. Ako se uz robu kupcu daje i dar, darovni ugovor između prodavatelja i kupca sklopljen je uz raskidni uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor u pogledu takvog dara prestaje važiti i kupac je dužan robu vratiti prodavatelju zajedno s poklonom.

6. PRIJEVOZ I ISPORUKA ROBE

6.1. U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.

6.2. Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke.

6.3. Ako je iz razloga na strani kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove ponovljene isporuke robe, ili troškove povezane s drugim načinom isporuke.

6.4. Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

6.5. Dodatna prava i obveze ugovornih strana tijekom prijevoza robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih izdaje prodavatelj.

7. PRAVA OD NEISPRAVNE IZVEDBE

7.1. Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava iz neispravnog izvršenja uređena su odgovarajućim opće obvezujućim pravnim propisima (osobito odredbama § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama).

7.2. Prodavatelj je odgovoran kupcu da roba po primitku bude bez nedostataka. Konkretno, prodavatelj je odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

7.2.1. roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku dogovora ima svojstva koja je prodavač ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja koje su oni izvršili,

7.2.2. roba je prikladna za namjenu koju prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,

7.2.3. kvaliteta ili dizajn robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,

7.2.4. je roba u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i

7.2.5. roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.

7.3. Odredbe navedene u članku 7.2 uvjeta ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni na nedostatak za koji je dogovorena niža cijena, na istrošenost robe uzrokovanu njenom uobičajenom uporabom, u slučaju rabljene robe na nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti robe u trenutku primitka od strane kupca ili ako to proizlazi iz prirode robe.

7.4. Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba već imala nedostatak pri primitku. Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka.

7.5. Prava od neispravne izvedbe kupac ostvaruje na adresi sjedišta prodavatelja, gdje je moguće uvažavanje reklamacije s obzirom na asortiman prodane robe, eventualno i u sjedištu ili mjestu poslovanja.

7.6. Dodatna prava i obveze stranaka u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke mogu se urediti postupkom reklamacije prodavatelja.

8. OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe.

8.2. U odnosu na kupca, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredaba § 1826 stavak 1 pismo e) Građanskog zakonika.

8.3. Prodavatelj rješava reklamacije potrošača putem e-mail adrese info@capforwheel.eu. Prodavatelj će informacije o postupanju s prigovorom kupca poslati na e-mail adresu kupca.

8.4. Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Češka trgovačka inspekcija sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID broj: 000 20 869, internetska adresa: https: //adr.coi.cz/cs. Za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora može se koristiti platforma za online rješavanje sporova na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Europski potrošački centar Češka, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o internetskom rješavanju potrošačkih sporova).

8.6. Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe na temelju obrtničke dozvole. Prometnu inspekciju obavlja nadležna trgovačka služba iz svoje nadležnosti. Nadzor nad područjem zaštite osobnih podataka obavlja Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovačka inspekcija, u određenoj mjeri, nadzire, između ostalog, usklađenost sa Zakonom br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

8.7. Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765, stavak 2 Građanskog zakonika.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Vaša obveza pružanja informacija kupcu u skladu s člankom 13. Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o ukidanje Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu "Uredba GDPR") u vezi s obradom osobnih podataka kupca u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora, u svrhu pregovaranja ovog ugovora, a radi ispunjenja javnih obveza prodavatelja prodavatelj ih ispunjava posebnom ispravom.

10. SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA I SPREMANJE KOLAČIĆA

10.1. Kupac je suglasan slati informacije vezane uz robu, usluge ili tvrtku prodavatelja na e-mail adresu kupca te je suglasan da prodavatelj šalje reklamne poruke na e-mail adresu kupca. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu informiranja prema kupcu sukladno članku 13. GDPR uredbe vezano uz obradu osobnih podataka kupca u svrhu slanja poslovne komunikacije putem posebnog dokumenta.

10.2. Kupac je suglasan s pohranjivanjem tzv. kolačića na svom računalu. U slučaju da je na web stranici moguće obaviti kupnju i ispuniti obveze prodavatelja iz kupoprodajnog ugovora bez pohranjivanja tzv. kolačića na računalo kupca, kupac može u svakom trenutku opozvati suglasnost iz prethodne rečenice.

11. DOSTAVA

11.1. Kupcu se može dostaviti na e-mail adresu kupca.

11.2. Isporučenim se smatraju i obavijesti čiji je primatelj odbio primiti, koje nisu preuzete u roku čuvanja ili su vraćene kao neuručive.

11.3. Ugovorne strane mogu međusobno dostavljati redovitu korespondenciju putem e-maila, na e-mail adresu navedenu u korisničkom računu kupca ili koju je kupac naveo u narudžbi ili na adresu navedenu na web stranici prodavatelja.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (inozemni) element, tada su stranke suglasne da je odnos uređen češkim pravom. Odabirom prava prema prethodnoj rečenici, kupac potrošač nije lišen zaštite koju pružaju odredbe pravnog poretka od kojih nije moguće ugovorno odstupiti, a koje, u nedostatku izbora, zakona, inače bi se primjenjivala prema odredbama članka 6. stavka 1. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 593/2008 od 17. lipnja 2008. o pravu kojim se uređuju ugovorni obvezni odnosi (Rim I. ).

12.2. Ako je bilo koja odredba uvjeta i odredbi nevažeća ili neučinkovita, ili postane takva, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

12.3. Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.

12.4. U prilogu uvjeta poslovanja nalazi se ogledni obrazac za odustajanje od kupoprodajnog ugovora.

12.5. Kontakt podaci prodavatelja: Miroslav Janku, adresa e-pošte info@capforwheel.eu.

U Pragu 27.07.2022