FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Miroslav Janku kereskedelmi társaság

székhelye: Chudenicka 1059/30, Prága - Hostivar, 10200

azonosító szám: 01363166

Kereskedelmi törvény szerinti üzleti tevékenységet folytató természetes személy


a capforwheel.eu internetes címen található online áruházon keresztül történő áruk értékesítéséhez


1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Na Harfě 935/5c bejegyzett székhelyű Miroslav Janku, székhelye: Chudenicka 1059/30, Prága - Hostivar, 10200, azonosítószám: 01363166, a Kereskedelmi törvény szerint üzleti tevékenységet folytató természetes személy, (a továbbiakban: "az eladó ") az 1751. § rendelkezéseivel összhangban szabályozzák. törvény (a továbbiakban: Ptk.) (a továbbiakban: Ptk.) módosított 89/2012.sz. (1) bekezdése a szerződő felek adásvételi szerződéssel összefüggésben vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogai és kötelezettségei (a továbbiakban: Ptk.) az eladó és más természetes személy (a továbbiakban : vevő ) között létrejött adásvételi szerződés .") az eladó online áruházán keresztül. A webáruházat az eladó a capforwheel.eu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: " honlap "), a weboldal felületén (a továbbiakban: " áruház webes felület ") keresztül üzemelteti.

1.2. A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áruk megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló szakma részeként jár el.

1.3. A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók ) rendelhet árut. Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő 2 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.

2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit is, amennyiben ezen áruk természeténél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete az áru csomagolásával, kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru Csehország területén belül történik.

3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1. megrendelt áru (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába "teszi"),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és

3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „ megrendelés ”).

3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, figyelembe véve a vevő azon lehetőségét, hogy kiderítse és kijavítsa a megrendelésbe történő adatbevitel során felmerült hibákat. A vevő a megrendelést a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „ vevő e-mail címe ”). .

3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől további visszaigazolást kérni a megrendelésről (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának (elfogadásnak) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fizeti, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.

4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:

utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
készpénz nélküli átutalással az eladó Fio banka as társaságnál vezetett 2100390316/2010 számú számlájára (a továbbiakban: eladói számla );
készpénz nélküli a Comgate fizetési rendszeren keresztül ;
készpénzmentes fizetési kártyával.

4.2. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 pontjában foglaltakat az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.

4.4. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.6. Az eladó jogosult, különösen, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), a teljes vételár megfizetését követelheti, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. A Ptk. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

4.7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

4.8. Ha az üzleti kapcsolatokban bevett, vagy általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó Miroslav Janku általános forgalmi adó fizető. Adóbizonylat – az eladó a számlát az áru árának megfizetése után állítja ki a vásárlónak, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

4.9. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehet elállni többek között az olyan termékértékesítési szerződéstől, amelyet a vevő kívánsága szerint módosítottak. személy, olyan adásvételi szerződésből, amely gyors romlásnak kitett áruk, valamint az átadást követően más áruval helyrehozhatatlanul összekeveredett áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből a zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből származik, amelyet a fogyasztó eltávolított. a csomagolásból és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint az adásvételi szerződésből hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására, ha az eredeti csomagolásukat megsértette.

5.2. Ha nem a feltételek 5.1. pontjában említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdése szerint. a Polgári Törvénykönyv szerint az áru átvételétől számított tizennégy (14 ) napon belül, míg ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó szállítás átvételének napjától számít. áruk. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő többek között az eladó telephelyének címére vagy az eladó e-mail címére küldheti el az info@capforwheel.eu .

5.3. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2 pontja szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. Az árut a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásának az eladóhoz történő kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.

5.4. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2. pontja szerinti elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszaküldi a vevőtől átvett pénzeszközöket, azokkal megegyező módon, az eladó kapta őket a vevőtől. Az eladó az áru vevő általi visszaküldésekor vagy más módon is jogosult a vevő által nyújtott teljesítést visszaadni, ha a vevő ehhez hozzájárul és a vevőt többletköltség nem terheli. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzt a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényébe.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru átvételének időpontjáig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevőnek.

5.7. Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vevő köteles az árut ajándékkal együtt visszaküldeni az eladónak.

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

6.1. Abban az esetben, ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.

6.3. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

6.4. A vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.

6.5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó adta ki.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Ptk. 1914-1925.§, 2099-2117.§ és 2161-2174.§ rendelkezései, valamint a 2014. évi CX. A fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.

7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és a reklám alapján elvárt általuk végrehajtott,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

7.2.3. az áru minősége vagy kialakítása megfelel a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban és

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.3. A feltételek 7.2 pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru szokásos használatból eredő elhasználódására, abban az esetben, ha használt árut olyan hibára, amely megfelel az áru vevő általi átvételekor fennálló használati vagy elhasználódási fokának, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vásárló a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.

7.5. A hibás teljesítéshez való jogát a vevő az eladó telephelye szerinti címen gyakorolja, ahol a reklamáció elfogadása az értékesített áruk köre tekintetében lehetséges, esetleg a székhelyen vagy a telephelyen is.

7.6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

8.2. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1826. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében. e) pontja alapján a Ptk.

8.3. Az eladó a fogyasztói panaszokat az info@capforwheel.eu email címen kezeli. Az eladó a vevő panaszának kezeléséről tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.

8.4. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: https: //adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

8.5. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a kapcsolattartó pont az 524/2013/EU rendelet értelmében. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről).

8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A személyes adatok védelmének területén a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorol felügyeletet. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet meghatározott mértékben felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7. A vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Az Ön tájékoztatási kötelezettsége a vevőnek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos természetes személyek védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkével összhangban. a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: GDPR rendelet) hatályon kívül helyezése a vásárló személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban, a jelen szerződés megtárgyalása céljából. szerződést és az eladó közkötelezettségei teljesítése érdekében az eladó azokat külön okirat útján teljesíti.

10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy cégével kapcsolatos információkat a vevő e-mail címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi üzeneteket küldjön a vevő e-mail címére. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikkében foglalt, a vásárló személyes adatainak üzleti kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentumon keresztül teljesíti.

10.2. A vevő beleegyezik, hogy úgynevezett cookie-kat tároljon számítógépén. Abban az esetben, ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére anélkül, hogy a vevő számítógépén úgynevezett cookie-k kerülnének tárolásra, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. A vevő a vevő e-mail címére kézbesíthető.

11.2. Kézbesítettnek kell tekinteni azokat az értesítéseket is, amelyek átvételét a címzett megtagadta, és amelyeket a tárolási időn belül nem vettek át, vagy amelyeket kézbesíthetetlenként küldtek vissza.

11.3. A szerződő felek rendszeres levelezést küldhetnek egymásnak e-mailben, a vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre, ill. az eladó honlapján feltüntetett címre.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztó vevőt nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől szerződésben nem lehet eltérni, és amely választás hiányában törvény rendelkezései, egyébként a szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint alkalmazandók. ).

12.2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4. A feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintája.

12.5. Az eladó elérhetőségei: Miroslav Janku, e-mail cím info@capforwheel.eu.

Prágában 2022.07.27-én