TERMINAI IR SĄLYGOS

prekybos įmonė Miroslav Janku

su registruota buveine Chudenicka 1059/30, Praha - Hostivar, 10200

identifikavimo numeris: 01363166

Fizinis asmuo, vykdantis verslą pagal Prekybos įstatymą


prekių pardavimui per internetinę parduotuvę, esančią interneto adresu capforwheel.eu


1. ĮVADINĖS NUOSTATOS

1.1. Šios prekybos įmonės Miroslav Janků, kurios registruota buveinė yra Chudenická 1059/30, Praha – Hostivař, 10200, identifikavimo numeris: 01363166, fizinis asmuo, vykdantis verslą pagal šias taisykles ir sąlygos (toliau – „Sąlygos“). Prekybos įstatymą (toliau – pardavėjas) reglamentuoja Civilinio kodekso Nr. 89/2012 rinkinio su pakeitimais (toliau – Civilinis kodeksas) 1751 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Kodeksas“) sutarties šalių tarpusavio teisės ir pareigos, kylančios dėl pirkimo sutarties (toliau – pirkimo sutartis), sudarytos tarp pardavėjo ir kito fizinio asmens (toliau – pirkėjas) arba jos pagrindu. ) per pardavėjo internetinę parduotuvę. Internetinę parduotuvę pardavėjas valdo svetainėje, esančioje interneto adresu capforwheel.eu, (toliau – „svetainė“), per svetainės sąsają (toliau – „parduotuvės žiniatinklio sąsaja“).

1.2. Sąlygos netaikomos tais atvejais, kai asmuo, ketinantis pirkti prekes iš pardavėjo, yra juridinis asmuo arba asmuo, kuris užsakydamas prekes vykdo savo verslo veiklą arba vykdo savarankišką profesiją.

1.3. Dėl nuostatų, nukrypstančių nuo sąlygų, galima derėtis pirkimo sutartyje. Nukrypstančios pirkimo sutarties nuostatos turi viršenybę sąlygų nuostatų atžvilgiu.

1.4. Sąlygos ir sąlygos yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Pirkimo sutartis ir verslo sąlygos sudaromos čekų kalba. Pirkimo sutartis gali būti sudaryta čekų kalba.

1.5. Sąlygų formuluotes pardavėjas gali keisti ar papildyti. Ši nuostata neturi įtakos teisėms ir pareigoms, atsiradusioms ankstesnės sąlygų redakcijos galiojimo laikotarpiu.

2. VARTOTOJO PASKYRA

2.1. Remdamasis pirkėjo registracija svetainėje, pirkėjas gali pasiekti savo vartotojo sąsają. Iš savo vartotojo sąsajos pirkėjas gali užsisakyti prekes (toliau – „vartotojo paskyra“). Jei parduotuvės internetinė sąsaja tai leidžia, pirkėjas prekes gali užsisakyti ir be registracijos tiesiai iš parduotuvės internetinės sąsajos.

2.2. Pirkėjas, registruodamasis svetainėje ir užsakydamas prekes, privalo teisingai ir teisingai įvesti visus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja atnaujinti vartotojo paskyroje pateiktus duomenis pasikeitus. Pirkėjo vartotojo paskyroje ir prekių užsakymo metu pateikti duomenys pardavėjo laikomi teisingais.

2.3. Prieiga prie vartotojo abonemento apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Pirkėjas įsipareigoja išlaikyti konfidencialumą dėl informacijos, reikalingos prisijungti prie jo vartotojo paskyros.

2.4. Pirkėjas neturi teisės leisti trečiosioms šalims naudotis vartotojo paskyra.

2.5. Pardavėjas gali anuliuoti vartotojo abonementą, ypač jei pirkėjas nesinaudoja savo vartotojo paskyra ilgiau nei 2 metus, arba jei pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį (įskaitant sąlygas).

2.6. Pirkėjas pripažįsta, kad vartotojo abonementas gali būti nepasiekiamas 24/7, ypač dėl būtinos pardavėjo techninės ir programinės įrangos priežiūros, arba būtinoji trečiųjų šalių techninės ir programinės įrangos priežiūra.

3. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Visas prekių pristatymas, patalpintas parduotuvės internetinėje sąsajoje, yra informacinio pobūdžio, todėl pardavėjas neprivalo sudaryti pirkimo sutarties dėl šių prekių. Civilinio kodekso 1732 straipsnio 2 dalies nuostata netaikoma.

3.2. Parduotuvės internetinėje sąsajoje pateikiama informacija apie prekes, įskaitant atskirų prekių kainas ir prekių grąžinimo išlaidas, jei prekės dėl savo pobūdžio negali būti grąžinamos įprastu pašto maršrutu. Prekių kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu ir visais susijusiais mokesčiais. Prekių kainos galioja tol, kol yra rodomos parduotuvės internetinėje sąsajoje. Ši nuostata neriboja pardavėjo galimybės sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį individualiai aptartomis sąlygomis.

3.3. Parduotuvės internetinėje sąsajoje taip pat pateikiama informacija apie išlaidas, susijusias su prekių pakavimu ir pristatymu. Parduotuvės internetinėje sąsajoje nurodyta informacija apie išlaidas, susijusias su prekių pakavimu ir pristatymu, taikoma tik tais atvejais, kai prekės pristatomos Čekijos Respublikos teritorijoje.

3.4. Norėdami užsisakyti prekes, pirkėjas užpildo užsakymo formą parduotuvės internetinėje sąsajoje. Užsakymo formoje daugiausia pateikiama informacija apie:

3.4.1. užsakytas prekes (užsakytas prekes pirkėjas „deda“ į parduotuvės internetinės sąsajos elektroninį pirkinių krepšelį),

3.4.2. prekės pirkimo kainos apmokėjimo būdas, informacija apie reikalingą užsakytų prekių pristatymo būdą ir

3.4.3. informaciją apie išlaidas, susijusias su prekių pristatymu (toliau bendrai – „užsakymas“).

3.5. Prieš išsiunčiant užsakymą pardavėjui, pirkėjui leidžiama patikrinti ir pakeisti duomenis, kuriuos pirkėjas įvedė užsakyme, taip pat atsižvelgiant į pirkėjo galimybę aptikti ir ištaisyti klaidas, atsiradusias įvedant duomenis į užsakymą. Pirkėjas išsiunčia užsakymą pardavėjui paspaudęs mygtuką „Užbaigti užsakymą“. Pardavėjo užsakyme pateikti duomenys yra teisingi. Pardavėjas iš karto po užsakymo gavimo patvirtins šį gavimą pirkėjui elektroniniu paštu, vartotojo paskyroje ar užsakyme nurodytu pirkėjo elektroninio pašto adresu (toliau – pirkėjo el. pašto adresas) .

3.6. Pardavėjas visada turi teisę, priklausomai nuo užsakymo pobūdžio (prekių kiekio, pirkimo kainos, numatomų siuntimo išlaidų), prašyti pirkėjo papildomo užsakymo patvirtinimo (pavyzdžiui, raštu ar telefonu).

3.7. Pardavėjo ir pirkėjo sutartiniai santykiai atsiranda įteikiant užsakymo akceptą (akceptą), kurį pardavėjas išsiunčia pirkėjui elektroniniu paštu, pirkėjo elektroninio pašto adresu.

3.8. Pirkėjas, sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, sutinka naudoti nuotolinio ryšio priemones. Pirkėjo patirtas išlaidas naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, susijusias su pirkimo sutarties sudarymu (interneto ryšio išlaidos, telefono skambučių išlaidos), padengia pats pirkėjas ir šios išlaidos nesiskiria nuo bazinių. norma.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Pirkėjas gali sumokėti pardavėjui prekių kainą ir visas su prekių pristatymu susijusias išlaidas pagal pirkimo-pardavimo sutartį šiais būdais:

grynais pristatymo metu pirkėjo užsakyme nurodytoje vietoje;
pavedimu negrynaisiais pinigais į pardavėjo sąskaitą Nr.2100390316/2010, tvarkomą Fio banka a.s., (toliau – pardavėjo sąskaita);
be grynųjų pinigų per „Comgate“ mokėjimo sistemą;
be grynųjų pinigų mokėjimo kortele.

4.2. Kartu su pirkimo kaina pirkėjas taip pat įsipareigoja sumokėti pardavėjui išlaidas, susijusias su prekių įpakavimu ir pristatymu sutarta suma. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, į pirkimo kainą taip pat įeina su prekių pristatymu susijusios išlaidos.

4.3. Pardavėjas nereikalauja iš pirkėjo užstato ar kito panašaus mokėjimo. Tai neturi įtakos sąlygų 4.6 punkto nuostatoms dėl pareigos iš anksto sumokėti prekės pirkimo kainą.

4.4. Atsiskaitant grynaisiais arba grynaisiais pristatymo metu, pirkimo kaina sumokama gavus prekę. Atsiskaitant negrynaisiais pinigais, pirkimo kaina turi būti sumokėta per 14 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

4.5. Atsiskaitant negrynaisiais pinigais, pirkėjas privalo sumokėti prekės pirkimo kainą kartu su kintamo mokėjimo simbolio nurodymu. Atsiskaitant negrynaisiais pinigais, pirkėjo pareiga sumokėti pirkimo kainą įvykdoma, kai atitinkama suma įskaitoma į pardavėjo sąskaitą.

4.6. Pardavėjas turi teisę, ypač tuo atveju, jei pirkėjas nepateikia papildomo užsakymo patvirtinimo (3.6 p.), reikalauti sumokėti visą pirkimo kainą prieš išsiunčiant prekes pirkėjui. Civilinio kodekso 2119 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos.

4.7. Bet kokios pardavėjo pirkėjui suteiktos prekių kainos nuolaidos negali būti derinamos viena su kita.

4.8. Jei tai įprasta verslo reikaluose arba tai numato visuotinai įpareigojantys teisės aktai, pardavėjas išrašys pirkėjui mokesčių dokumentą – sąskaitą faktūrą dėl pirkimo sutarties pagrindu atliktų mokėjimų. Pardavėjas Miroslav Janků. Mokesčių dokumentas – pardavėjas, sumokėjęs prekės kainą, išrašo pirkėjui sąskaitą faktūrą ir išsiunčia ją elektronine forma pirkėjo elektroninio pašto adresu.

4.9. Pagal Pardavimo registravimo įstatymą pardavėjas privalo pirkėjui išduoti kvitą. Tuo pačiu jis privalo internetu užregistruoti gautus pardavimus mokesčių administratoriui; techninio gedimo atveju – ne vėliau kaip per 48 val.

5. PIRKIMO SUTARTIES ATSAKYMAS

5.1. Pirkėjas pripažįsta, kad pagal Civilinio kodekso 1837 straipsnį, be kita ko, negalima atsisakyti prekių tiekimo sutarties, kuri buvo pakeista pagal pirkėjo ar jo asmens pageidavimus, iš pirkimo sutarties tiekti prekes, kurios greitai genda, taip pat prekes, kurios po pristatymo buvo negrįžtamai sumaišytos su kitomis prekėmis, iš pirkimo sutarties dėl prekių tiekimo uždaroje pakuotėje, kurias vartotojas išėmė iš pakuotės ir negali būti grąžinamos dėl higienos priežasčių, o iš pirkimo sutarties dėl garso ar vaizdo įrašo ar kompiuterinės programos tiekimo, jei jis pažeidė jų originalią pakuotę.

5.2. Jei tai nėra sąlygų 5.1 straipsnyje nurodytas atvejis arba kitas atvejis, kai negalima atsisakyti pirkimo sutarties, pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties pagal 1829 straipsnio 1 dalį. Civilinis kodeksas, per keturiolika (14) dienų nuo prekių priėmimo, o tuo atveju, kai pirkimo sutarties dalykas yra kelių rūšių prekės arba kelių dalių pristatymas, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių priėmimo dienos. paskutinis prekių pristatymas. Pirkimo sutarties atsisakymas turi būti išsiųstas pardavėjui per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti pirkimo sutarties, gali naudoti pardavėjo pateiktą pavyzdinę formą, kuri yra sąlygų priedas. Atsisakymą nuo pirkimo sutarties pirkėjas, be kita ko, gali siųsti pardavėjo buveinės adresu arba pardavėjo elektroninio pašto adresu info@capforwheel.eu.

5.3. Atsisakius pirkimo sutarties pagal sąlygų 5.2 punktą, pirkimo sutartis nutraukiama nuo pat pradžių. Pirkėjas privalo grąžinti prekes pardavėjui per keturiolika (14) dienų nuo pirkimo sutarties atsisakymo pateikimo pardavėjui dienos. Pirkėjui atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, pirkėjas padengia išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu pardavėjui, net jei prekės dėl savo pobūdžio negali būti grąžinamos įprastu pašto maršrutu.

5.4. Atsisakius pirkimo sutarties pagal sąlygų 5.2 punktą, pardavėjas tokiu pačiu būdu grąžina iš pirkėjo gautas lėšas per keturiolika (14) dienų po to, kai pirkėjas atsisako pirkimo sutarties. kaip pardavėjas juos gavo iš pirkėjo. Pardavėjas taip pat turi teisę grąžinti pirkėjo suteiktą įvykdymą, kai pirkėjas grąžina prekę ar kitu būdu, jeigu pirkėjas su tuo sutinka ir tai nepatiria papildomų išlaidų pirkėjui. Pirkėjui atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui gautų lėšų, kol pirkėjas negrąžina jam prekės arba neįrodo, kad jis prekes pardavėjui išsiuntė.

5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai įskaityti reikalavimą atlyginti prekei padarytą žalą su pirkėjo reikalavimu grąžinti pirkimo kainą.

5.6. Tais atvejais, kai pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties pagal Civilinio kodekso 1829 straipsnio 1 dalį, pardavėjas taip pat turi teisę bet kada atsisakyti pirkimo sutarties iki prekių perėmimo momento. pirkėjo. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas grąžins pirkėjui pirkimo kainą, be grynųjų pinigų į pirkėjo nurodytą sąskaitą.

5.7. Jeigu kartu su preke pirkėjui įteikiama dovana, dovanojimo sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo sudaroma su sąlyga, kad pirkėjui atsisakius pirkimo sutarties, dovanojimo sutartis dėl tokios dovanos nustoja galioti ir Pirkėjas privalo grąžinti kartu su prekėmis pardavėjui įteiktą dovaną.

6. PREKIŲ VEŽIMAS IR PRISTATYMAS

6.1. Tuo atveju, kai transporto rūšis sudaroma pagal specialų pirkėjo pageidavimą, pirkėjas prisiima riziką ir visas papildomas išlaidas, susijusias su šia transporto rūšimi.

6.2. Jei pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes į pirkėjo užsakyme nurodytą vietą, pirkėjas įsipareigoja perimti prekes po pristatymo.

6.3. Tuo atveju, jei dėl pirkėjo priežasčių prekes reikia pristatyti pakartotinai arba kitu būdu, nei buvo nurodyta užsakyme, pirkėjas privalo apmokėti išlaidas, susijusias su pakartotiniu prekių pristatymu. , arba išlaidos, susijusios su kitu pristatymo būdu.

6.4. Pirkėjas, perimdamas prekes iš vežėjo, privalo patikrinti prekės pakuotės vientisumą ir, atsiradus defektams, nedelsiant informuoti vežėją. Nustačius pakuotės pažeidimą, rodantį neteisėtą įsibrovimą į siuntą, pirkėjas neprivalo priimti siuntos iš vežėjo.

6.5. Papildomos šalių teisės ir pareigos prekių gabenimo metu gali būti reglamentuojamos specialiomis pardavėjo pristatymo sąlygomis, jeigu jas išduoda pardavėjas.

7. TEISĖS IŠ NEAKTYVŲ ATLIKIMO

7.1. Sutarties šalių teises ir pareigas, susijusias su teisėmis dėl netinkamo įvykdymo, reglamentuoja atitinkamas visuotinai privalomas teisinis reguliavimas (ypač Civilinio kodekso 1914–1925, 2099–2117 ir 2161–2174 straipsnių nuostatos ir Įstatymas Nr. 634/1992 rink., dėl vartotojų apsaugos su pakeitimais).

7.2. Pardavėjas atsako pirkėjui, kad gavus prekes būtų be defektų. Visų pirma, pardavėjas yra atsakingas pirkėjui už tai, kad tuo metu, kai pirkėjas perėmė prekes:

7.2.1. prekės turi tas savybes, dėl kurių susitarė šalys, o nesant susitarimo, jos turi tas savybes, kurias pardavėjas ar gamintojas apibūdino arba kurių pirkėjas tikėjosi, atsižvelgdamas į prekės pobūdį ir remdamasis reklama. jų atlieka,

7.2.2. prekės yra tinkamos tam tikslui, kurį pardavėjas nurodo kaip jas naudoti arba kuriems šios rūšies prekės paprastai naudojamos,

7.2.3. prekės kokybė ar dizainas atitinka sutartyje nurodytą pavyzdį ar modelį, jeigu kokybė ar dizainas buvo nustatyti pagal sutartyje nurodytą pavyzdį ar modelį,

7.2.4. yra atitinkamo kiekio, matavimo ar svorio prekės ir

7.2.5. prekės atitinka teisės aktų reikalavimus.

7.3. Prekybos sąlygų 7.2 punkto nuostatos netaikomos prekėms, parduotoms už mažesnę kainą iki defekto, už kurį buvo sutarta mažesnė kaina, prekės nusidėvėjimui, atsiradusiam dėl įprastinio naudojimo, tuo atveju, kai naudotų prekių trūkumas, atitinkantis naudojimo ar nusidėvėjimo laipsnį, kurį turėjo prekę pirkėjui gavus, arba jei tai išplaukia iš prekės pobūdžio.

7.4. Jeigu trūkumas išryškėja per šešis mėnesius nuo gavimo, laikoma, kad prekė buvo nekokybiška jau gavus. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti teise į vartojimo prekės trūkumą per dvidešimt keturis mėnesius nuo prekės gavimo.

7.5. Teises į netinkamą įvykdymą pirkėjas įgyvendina su pardavėju jo buveinės adresu, kur galima priimti skundą dėl parduodamų prekių asortimento, galbūt ir buveinėje ar verslo vietoje.

7.6. Papildomos šalių teisės ir pareigos, susijusios su pardavėjo atsakomybe už trūkumus, gali būti reglamentuojamos pardavėjo skundų tvarka.

8. KITOS SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Pirkėjas nuosavybės teisę į prekes įgyja sumokėdamas visą prekės pirkimo kainą.

8.2. Pirkėjo atžvilgiu pardavėjas nėra saistomas jokių elgesio kodeksų, kaip apibrėžta § 1826 straipsnio 1 dalyje. e) Civilinio kodekso.

8.3. Pardavėjas vartotojų skundus nagrinėja elektroninio pašto adresu info@capforwheel.eu. Pardavėjas atsiųs informaciją apie pirkėjo skundo nagrinėjimą pirkėjo el. pašto adresu.

8.4. Už neteisminį vartotojų ginčų, kylančių iš pirkimo sutarties sprendimą, atsako Čekijos prekybos inspekcija, kurios registruota buveinė yra Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID numeris: 000 20 869, interneto adresas: https:/ /adr.coi.cz/cs. Ginčų tarp pardavėjo ir pirkėjo dėl pirkimo sutarties sprendimas gali būti naudojamas internetinėje ginčų sprendimo platformoje, esančioje interneto adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Europos vartotojų centras Čekijoje, kurio registruota buveinė yra Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, interneto adresas: http://www.evropskyspotrebitel.cz yra kontaktinis centras pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą 2013 m. gegužės 21 d. Nr. 524/2013 dėl vartotojų ginčų sprendimo internetu ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyvą 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų ginčų sprendimo internetu).

8.6. Pardavėjas turi teisę parduoti prekes pagal prekybos licenciją. Prekybos patikrinimą atlieka atitinkama prekybos įstaiga, esanti jos jurisdikcijoje. Asmens duomenų apsaugos sritį kuruoja Asmens duomenų apsaugos tarnyba. Čekijos prekybos inspekcija kontroliuoja, kaip laikomasi Įstatymo Nr. 634/1992 Coll. dėl vartotojų apsaugos su pakeitimais, nustatyta apimtimi.

8.7. Pirkėjas prisiima riziką dėl aplinkybių pasikeitimo Civilinio kodekso 1765 straipsnio 2 dalies prasme.

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Jūsų informavimo prievolė pirkėjo atžvilgiu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 13 straipsnyje. Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR reglamentas), susijusios su pirkėjo asmens duomenų tvarkymu pirkimo sutarties įvykdymo tikslu, panaikinimo. derybų dėl šios sutarties ir pardavėjo viešųjų įsipareigojimų vykdymo tikslu pardavėjas ją vykdo specialiu dokumentu.

10. KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS IR Slapukų SAUGOJIMAS

10.1. Pirkėjas sutinka siųsti informaciją, susijusią su pardavėjo prekėmis, paslaugomis ar verslu, pirkėjo elektroninio pašto adresu ir toliau sutinka, kad pardavėjas siųstų dalykinius pranešimus pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pardavėjas savo informavimo pareigą pirkėjo atžvilgiu vykdo pagal BDAR reglamento 13 straipsnį, susijusį su pirkėjo asmens duomenų tvarkymu dalykiniams ryšiams siųsti specialiu dokumentu.

10.2. Pirkėjas sutinka, kad jo kompiuteryje būtų saugomi vadinamieji slapukai. Tuo atveju, jei yra galimybė pirkti svetainėje ir įvykdyti pardavėjo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį, pirkėjo kompiuteryje neišsaugojus vadinamųjų slapukų, pirkėjas gali bet kada atšaukti sutikimą pagal ankstesnį sakinį. .

11. PRISTATYMAS

11.1. Pirkėjas gali būti pristatytas pirkėjo el. pašto adresu.

11.2. Įteiktais taip pat laikomi pranešimai, kuriuos adresatas atsisakė priimti, kurie nebuvo paimti per saugojimo laikotarpį arba buvo grąžinti kaip neįteikti.

11.3. Reguliarią korespondenciją sutarties šalys gali pristatyti viena kitai elektroniniu paštu, pirkėjo vartotojo paskyroje nurodytu ar pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu, arba pardavėjo svetainėje nurodytu adresu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Jeigu pirkimo sutartimi užmegztuose santykiuose yra tarptautinis (užsienio) elementas, tai šalys susitaria, kad santykiams taikoma Čekijos teisė. Pasirinkus įstatymą pagal ankstesnį sakinį, pirkėjui, kuris yra vartotojas, neatimama teisinės tvarkos nuostatų suteikiama apsauga, nuo kurios sutartimi negalima nukrypti ir kurios, nesant teisės pasirinkimas, kitu atveju būtų taikomas pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartims taikytinos teisės 6 straipsnio 1 dalies nuostatas. įsipareigojimai (Roma I).

12.2. Jei kuri nors taisyklių ir sąlygų nuostata yra negaliojanti, neveiksminga arba tokia tampa, negaliojanti nuostata bus pakeista nuostata, kurios prasmė kuo artimesnė negaliojančiai nuostatai. Vienos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.

12.3. Pirkimo sutartis, įskaitant sąlygas, pardavėjo archyvuojama elektronine forma ir nėra prieinama.

12.4. Sąlygų priedą sudaro pirkimo sutarties atsisakymo formos pavyzdys.

12.5. Pardavėjo kontaktiniai duomenys: Miroslav Janku, el. pašto adresas info@capforwheel.eu.


Prahoje  2022-07-27