VILKÅR OG BETINGELSER

handelsselskapet Miroslav Janku

med registrert kontor på Chudenicka 1059/30, Praha - Hostivar, 10200

identifikasjonsnummer: 01363166

En fysisk person som driver virksomhet etter handelsloven


for salg av varer gjennom nettbutikken som ligger på internettadressen capforwheel.eu


1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1.1. Disse vilkårene og betingelsene (heretter referert til som " vilkårene og betingelsene ") til handelsselskapet Miroslav Janku, med registrert kontor på Chudenicka 1059/30, Praha - Hostivar, 10200, identifikasjonsnummer: 01363166, Fysisk person som driver forretning i henhold til handelsloven, (heretter kalt " selgeren ") er regulert i samsvar med bestemmelsene i § 1751 paragraf 1 i lov nr. 89/2012 Coll., Civil Code, som endret (heretter referert til som "Civil Code") gjensidige rettigheter og forpliktelser for avtalepartene som oppstår i forbindelse med eller på grunnlag av en kjøpekontrakt (heretter kalt referert til som " kjøpskontrakt ") inngått mellom selger og en annen fysisk person (heretter kalt " kjøper") gjennom selgerens nettbutikk. Nettbutikken drives av selgeren på et nettsted som ligger på internettadressen capforwheel.eu, (heretter kalt " nettstedet "), gjennom nettstedets grensesnitt (heretter kalt " butikknettgrensesnittet ").

1.2. Vilkårene gjelder ikke for tilfeller der den som har til hensikt å kjøpe varer fra selger er en juridisk person eller en person som ved bestilling av varer opptrer som ledd i sin næringsvirksomhet eller som en del av sitt selvstendige yrke.

1.3. Bestemmelser som avviker fra vilkårene kan forhandles i kjøpekontrakten. Avvikende bestemmelser i kjøpekontrakten går foran bestemmelsene i vilkårene.

1.4. Vilkårene er en integrert del av kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten og vilkår og betingelser er utarbeidet på tsjekkisk. Kjøpskontrakten kan inngås på tsjekkisk.

1.5. Ordlyden i vilkårene kan endres eller suppleres av selger. Denne bestemmelsen påvirker ikke rettighetene og forpliktelsene som oppstår i løpet av den gjeldende perioden til den forrige versjonen av vilkårene.

2. BRUKERKONTO

2.1. Basert på kjøpers registrering på nettsiden kan kjøper få tilgang til sitt brukergrensesnitt. Kjøper kan bestille varer fra sitt brukergrensesnitt (heretter kalt " brukerkonto "). Hvis nettgrensesnittet til butikken tillater det, kan kjøper også bestille varer uten registrering direkte fra nettgrensesnittet til butikken.

2.2. Ved registrering på nettsiden og ved bestilling av varer er kjøper forpliktet til å legge inn alle data korrekt og sannferdig. Kjøper er forpliktet til å oppdatere dataene spesifisert i brukerkontoen i tilfelle endring. Dataene oppgitt av kjøper i brukerkontoen og ved bestilling av varer anses som korrekte av selger.

2.3. Tilgang til brukerkontoen er sikret med brukernavn og passord. Kjøper er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet om informasjonen som er nødvendig for å få tilgang til hans brukerkonto.

2.4. Kjøper er ikke autorisert til å tillate bruk av brukerkontoen av tredjeparter.

2.5. Selger kan si opp brukerkontoen, spesielt dersom kjøperen ikke bruker sin brukerkonto på mer enn 2 år, eller dersom kjøperen bryter sine forpliktelser etter kjøpekontrakten (inkludert vilkårene).

2.6. Kjøper erkjenner at brukerkontoen kanskje ikke er tilgjengelig kontinuerlig, spesielt med tanke på nødvendig vedlikehold av selgers maskin- og programvareutstyr, eller nødvendig vedlikehold av maskinvare- og programvareutstyr fra tredjeparter.

3. INNSLUTNING AV KJØPSAVTALEN

3.1. All presentasjon av varer plassert i nettgrensesnittet til butikken er av informativ karakter, og selgeren er ikke forpliktet til å inngå en kjøpskontrakt for disse varene. Bestemmelsene i seksjon 1732, paragraf 2 i Civil Code skal ikke gjelde.

3.2. Nettgrensesnittet til butikken inneholder informasjon om varene, herunder prisene på de enkelte varene og kostnadene for å returnere varene, dersom disse varene etter sin natur ikke kan returneres på vanlig postvei. Prisene på varer er oppført inkludert merverdiavgift og alle tilhørende avgifter. Prisene på varer forblir gyldige så lenge de vises i nettgrensesnittet til butikken. Denne bestemmelsen begrenser ikke selgers mulighet til å inngå kjøpekontrakt på individuelt avtalte betingelser.

3.3. Nettgrensesnittet til butikken inneholder også informasjon om kostnadene knyttet til pakking og levering av varene. Informasjonen om kostnadene forbundet med pakking og levering av varene som er oppført i nettgrensesnittet til butikken er kun gyldig i tilfeller der varene leveres innenfor Tsjekkias territorium.

3.4. For å bestille varer, fyller kjøperen ut bestillingsskjemaet i nettgrensesnittet til butikken. Bestillingsskjemaet inneholder hovedsakelig informasjon om:

3.4.1. bestilte varer (de bestilte varene "legges" av kjøperen i den elektroniske handlekurven til butikkens nettgrensesnitt),

3.4.2. betalingsmåte for kjøpesummen for varene, informasjon om nødvendig leveringsmåte for de bestilte varene og

3.4.3. informasjon om kostnadene forbundet med levering av varene (heretter kalt samlet " bestillingen ").

3.5. Før bestillingen sendes til selgeren, har kjøperen lov til å kontrollere og endre dataene som kjøperen har lagt inn i bestillingen, under hensyntagen til kjøperens mulighet til å finne ut og rette feil som har oppstått ved inntasting av data i bestillingen. Kjøperen sender bestillingen til selgeren ved å klikke på knappen "Fullfør bestilling". Dataene som er oppført i rekkefølgen de anses som korrekte av selgeren. Umiddelbart etter mottak av bestillingen vil selger bekrefte denne kvitteringen til kjøperen på e-post, til kjøperens e-postadresse som er angitt i brukerkontoen eller i bestillingen (heretter kalt " kjøperens e-postadresse "). .

3.6. Selger har alltid rett, avhengig av bestillingens art (mengde varer, kjøpesum, estimerte fraktkostnader), til å be kjøperen om ytterligere bekreftelse av bestillingen (for eksempel skriftlig eller per telefon).

3.7. Kontraktsforholdet mellom selger og kjøper etableres ved levering av aksept av bestillingen (aksept), som sendes av selger til kjøper på e-post, til kjøperens e-postadresse.

3.8. Kjøper samtykker i å benytte fjernkommunikasjonsmidler ved inngåelse av kjøpekontrakten. Kostnadene kjøperen pådrar seg ved bruk av kommunikasjonsmidler på avstand i forbindelse med inngåelse av kjøpekontrakten (kostnader til internettforbindelse, kostnader ved telefonsamtaler) betales av kjøper selv, og disse kostnadene avviker ikke fra de grunnleggende vurdere.

4. PRIS PÅ VARER OG BETALINGSVILKÅR

4.1. Kjøper kan betale varens pris og eventuelle kostnader forbundet med levering av varene i henhold til kjøpekontrakten til selger på følgende måter:

kontant ved levering på stedet spesifisert av kjøperen i bestillingen;
ved ikke-kontant overføring til selgers konto nr. 2100390316/2010, opprettholdt hos selskapet Fio banka as, (heretter referert til som " selgers konto ");
kontantløs gjennom Comgate betalingssystem ;
kontantløs med betalingskort.

4.2. Sammen med kjøpesummen er kjøper også forpliktet til å betale selger kostnadene forbundet med pakking og levering av varene med avtalt beløp. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, inkluderer kjøpesummen også kostnader forbundet med levering av varene.

4.3. Selger krever ikke depositum eller annen lignende betaling fra kjøper. Dette påvirker ikke bestemmelsene i artikkel 4.6 i vilkårene og betingelsene om forpliktelsen til å betale kjøpesummen for varene på forhånd.

4.4. Ved betaling kontant eller etterkrav, betales kjøpesummen ved mottak av varene. Ved ikke-kontant betaling forfaller kjøpesummen innen 14 dager fra inngåelse av kjøpekontrakt.

4.5. Ved ikke-kontant betaling er kjøper forpliktet til å betale kjøpesummen for varene sammen med angivelse av det variable betalingssymbolet. Ved ikke-kontant betaling er kjøpers plikt til å betale kjøpesum oppfylt når det aktuelle beløpet er kreditert selgers konto.

4.6. Selger har rett, spesielt dersom kjøper ikke gir ytterligere bekreftelse på bestillingen (artikkel 3.6), til å kreve betaling av hele kjøpesummen før varen sendes til kjøper. Bestemmelsene i seksjon 2119, paragraf 1 i Civil Code skal ikke gjelde.

4.7. Eventuelle rabatter på prisen på varer levert av selger til kjøper kan ikke kombineres med hverandre.

4.8. Dersom det er vanlig i næringsvirksomhet eller er fastsatt i alminnelig bindende rettslige forskrifter, vil selger utstede et skattedokument - en faktura - til kjøper om betalinger gjort på grunnlag av kjøpekontrakten. Selger Miroslav Janku er merverdiavgiftsbetaler. Skattedokument – ​​selgeren utsteder fakturaen til kjøperen etter betaling av prisen på varene og sender den i elektronisk form til kjøperens e-postadresse.

4.9. Selger plikter i henhold til kjøpsregistreringsloven å utstede en kvittering til kjøper. Samtidig er han forpliktet til å registrere de mottatte salgene hos skatteadministratoren online; ved teknisk feil, da senest innen 48 timer.

5. TREKK FRA KJØPSAVTALEN

5.1. Kjøper erkjenner at det i henhold til bestemmelsene i § 1837 i sivilloven ikke er mulig å trekke seg fra blant annet en kjøpekontrakt for levering av varer som ble endret i henhold til kjøperens ønske eller for hans person, fra en kjøpekontrakt for levering av varer som er gjenstand for rask forringelse, samt varer, som ble uopprettelig blandet med andre varer etter levering, fra kjøpekontrakten for levering av varer i lukket emballasje, som forbrukeren fjernet fra emballasjen og av hygieniske årsaker ikke kan returneres, og fra kjøpskontrakten for levering av et lyd- eller videoopptak eller et dataprogram, hvis han har brutt deres originale emballasje.

5.2. Hvis det ikke er et tilfelle nevnt i artikkel 5.1 i vilkårene eller et annet tilfelle hvor det ikke er mulig å si opp kjøpekontrakten, har kjøperen rett til å gå fra kjøpekontrakten i samsvar med § 1829, nr. 1 i sivilloven, innen fjorten (14) dager etter aksept av varene, mens hvis gjenstanden for kjøpekontrakten er flere typer varer eller levering av flere deler, løper denne perioden fra dagen for aksept av siste levering av varer. Heving fra kjøpekontrakten må sendes til selger innen fristen angitt i forrige setning. For å trekke seg fra kjøpekontrakten kan kjøper bruke prøveskjemaet levert av selger, som utgjør et vedlegg til vilkårene. Heving fra kjøpekontrakten kan sendes av kjøper til blant annet adressen til selgers forretningssted eller selgers e-postadresse info@capforwheel.eu .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. Ved tilbaketrekking fra kjøpekontrakten i henhold til artikkel 5.2 i vilkårene og betingelsene, vil selgeren returnere midlene mottatt fra kjøperen innen fjorten (14) dager etter at kjøperen har trukket seg fra kjøpekontrakten, på samme måte som selgeren mottok dem fra kjøperen. Selger har også rett til å tilbakebetale ytelsen kjøper har gitt når varen returneres av kjøper eller på annen måte, dersom kjøper samtykker i dette og kjøper ikke pådrar seg ekstra kostnader. Dersom kjøperen trekker seg fra kjøpekontrakten, plikter ikke selgeren å returnere mottatte midler til kjøperen før kjøperen returnerer varen til ham eller beviser at han har sendt varen til selgeren.

5.5. Selger har rett til ensidig å motregne krav på betaling av skade påført varen mot kjøpers krav om tilbakebetaling av kjøpesummen.

5.6. I tilfeller hvor kjøperen har rett til å heve kjøpekontrakten i samsvar med § 1829 nr. 1 i Civil Code, har selgeren også rett til å trekke seg fra kjøpekontrakten når som helst frem til tidspunktet for aksept av varen av kjøperen. Selger vil i så fall returnere kjøpesummen til kjøper uten ugrunnet opphold, uten kontanter til den konto som kjøperen har angitt.

5.7. Dersom det gis en gave til kjøperen sammen med varene, inngås gaveavtalen mellom selger og kjøper med det vilkår om at hvis kjøperen trekker seg fra kjøpekontrakten, opphører gaveavtalen vedrørende en slik gave å gjelde og kjøperen plikter å returnere varen til selgeren sammen med gitt gave.

6. BEHANDLING OG LEVERING AV VARER

6.1. Dersom transportmåten er kontrahert på grunnlag av særskilt forespørsel fra kjøper, bærer kjøper risikoen og eventuelle tilleggskostnader knyttet til denne transportmåten.

6.2. Dersom selgeren i henhold til kjøpekontrakten er forpliktet til å levere varen til det sted kjøper har angitt i bestillingen, plikter kjøper å overta varen ved levering.

6.3. Dersom det av grunner fra kjøpers side er nødvendig å levere varen gjentatte ganger eller på annen måte enn det som er angitt i bestillingen, plikter kjøper å betale kostnadene forbundet med gjentatt levering av varen, eller kostnader knyttet til en annen leveringsmåte.

6.4. Ved overtakelse av varene fra transportøren plikter kjøper å kontrollere integriteten til varens emballasje og ved eventuelle mangler umiddelbart varsle transportøren. Ved brudd på emballasjen som indikerer et uautorisert inntrenging i forsendelsen, trenger ikke kjøper å akseptere forsendelsen fra transportøren.

6.5. Ytterligere rettigheter og plikter for partene under transport av varer kan reguleres av selgers spesielle leveringsbetingelser, dersom utstedt av selger.

7. RETTIGHETER FRA DEFEKT YTELSE

7.1. Avtalepartenes rettigheter og plikter med hensyn til rettigheter fra mangelfull ytelse er regulert av de relevante generelt bindende lovbestemmelsene (spesielt bestemmelsene i § 1914 til 1925, § 2099 til 2117 og § 2161 til 2174 i Civil Code og lov nr. 634/1992 Coll., om forbrukerbeskyttelse, med endringer).

7.2. Selger er ansvarlig overfor kjøper for at varen er feilfri ved mottak. Spesielt er selgeren ansvarlig overfor kjøperen at på det tidspunkt kjøperen overtok varen:

7.2.1. varene har de egenskaper partene har avtalt, og i mangel av avtale har de de egenskaper som selgeren eller produsenten har beskrevet eller som kjøperen forventet med hensyn til varens art og på grunnlag av reklamen. utført av dem,

7.2.2. varene er egnet til det formål som selgeren oppgir for deres bruk eller til hvilke varer av denne typen vanligvis brukes,

7.2.3. kvaliteten eller utformingen av varene tilsvarer den kontraherte prøven eller modellen, dersom kvaliteten eller designet ble bestemt i henhold til den kontraherte prøven eller modellen,

7.2.4. er varene i tilsvarende mengde, mål eller vekt og

7.2.5. varene oppfyller kravene i lovbestemmelser.

7.3. Bestemmelsene i artikkel 7.2 i vilkårene og betingelsene gjelder ikke for varer solgt til en lavere pris til en mangel som det er avtalt en lavere pris for, for slitasje på varene forårsaket av vanlig bruk, i tilfelle av brukte varer til en mangel tilsvarende den bruks- eller slitasjegrad varen hadde ved mottak hos kjøper, eller dersom det følger av varens art.

7.4. Dersom en mangel viser seg innen seks måneder etter mottak, anses det at varen allerede var mangelfull ved mottak. Kjøper har rett til å utøve retten fra en mangel som oppstår ved forbruksvarene innen tjuefire måneder etter mottak.

7.5. Rettigheter fra mangelfull ytelse utøves av kjøper på adressen til selgers forretningssted, hvor aksept av reklamasjonen er mulig med hensyn til vareutvalget, eventuelt også på forretningsstedet eller forretningsstedet.

7.6. Ytterligere rettigheter og plikter for partene knyttet til selgers ansvar for mangler kan reguleres av selgers reklamasjonsprosedyre.

8. ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER TIL KONTRAKTSPARTENE

8.1. Kjøper erverver eiendomsretten til varene ved å betale hele kjøpesummen for varene.

8.2. Selger er i forhold til kjøper ikke bundet av noen etiske retningslinjer i den forstand som følger av bestemmelsene i § 1826 første ledd bokstav. e) i Civil Code.

8.3. Selger behandler forbrukerklager via e-postadressen info@capforwheel.eu. Selger vil sende informasjon om håndtering av kjøpers klage til kjøpers e-postadresse.

8.4. Utenrettslig løsning av forbrukertvister som oppstår fra kjøpskontrakten er ansvaret til den tsjekkiske handelsinspeksjonen, med registrert kontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID-nummer: 000 20 869, internettadresse: https: //adr.coi.cz/cs. Den elektroniske tvisteløsningsplattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan brukes til å løse tvister mellom selger og kjøper fra kjøpskontrakten.

8.5. Det europeiske forbrukersenteret i Tsjekkia, med registrert kontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internettadresse: http://www.evropskyspotrebitel.cz er kontaktpunktet i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 av Europaparlamentet og rådet av 21. mai 2013 om nettbasert forbrukertvistløsning og endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om nettbasert forbrukertvistløsning).

8.6. Selger har fullmakt til å selge varer på grunnlag av handelslisens. Handelsinspeksjonen utføres av det relevante handelskontoret innenfor dets jurisdiksjon. Kontoret for personvern fører tilsyn med området personvern. Den tsjekkiske handelstilsynet fører i et definert omfang tilsyn med blant annet overholdelse av lov nr. 634/1992 Coll., om forbrukerbeskyttelse, med endringer.

8.7. Kjøper påtar seg herved risikoen for endringer i omstendighetene i henhold til § 1765, paragraf 2 i Civil Code.

9. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

9.1. Din plikt til å gi informasjon til kjøperen i samsvar med artikkel 13 i Europaparlamentets og rådets forordning 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data og om opphevelsen av direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (heretter referert til som "GDPR-forordningen") knyttet til behandling av kjøperens personopplysninger med det formål å oppfylle kjøpskontrakten, med det formål å forhandle dette kontrakt og for å oppfylle selgerens offentlige forpliktelser oppfyller selgeren dem ved hjelp av et spesielt dokument.

10. SENDE KOMMERSIELLE MELDINGER OG OPPBEVARING AV COOKIES

10.1. Kjøper samtykker i å sende informasjon knyttet til selgers varer, tjenester eller selskap til kjøpers e-postadresse og samtykker videre i at selger sender kommersielle meldinger til kjøpers e-postadresse. Selger oppfyller sin informasjonsplikt overfor kjøper i henhold til artikkel 13 i GDPR-forordningen knyttet til behandling av kjøpers personopplysninger med det formål å sende forretningskommunikasjon gjennom et spesielt dokument.

10.2. Kjøper samtykker i lagring av såkalte informasjonskapsler på sin datamaskin. I tilfelle det er mulig å foreta et kjøp på nettsiden og oppfylle selgers forpliktelser fra kjøpekontrakten uten at såkalte informasjonskapsler lagres på kjøpers datamaskin, kan kjøper når som helst tilbakekalle samtykket etter forrige setning.

11. LEVERING

11.1. Kjøper kan leveres til kjøpers e-postadresse.

11.2. Meldinger hvis mottak ble nektet å motta, som ikke ble hentet innen lagringsperioden, eller som ble returnert som ikke-leverbare regnes også som levert.

11.3. Avtalepartene kan levere jevnlig korrespondanse til hverandre via e-post, til den e-postadressen som er angitt i kjøpers brukerkonto eller angitt av kjøper i bestillingen, eller til adressen oppført på selgerens nettside.

12. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

12.1. Hvis forholdet etablert av kjøpekontrakten inneholder et internasjonalt (utenlandsk) element, er partene enige om at forholdet er underlagt tsjekkisk lov. Ved å velge loven etter forrige punktum fratas kjøperen som er forbruker ikke den beskyttelse som følger av rettsordenens bestemmelser, som det ikke er mulig å fravike kontraktsmessig fra, og som i mangel av valget loven, ellers ville bli anvendt i henhold til bestemmelsene i artikkel 6, nr. 1 i Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om lov om kontraktsmessige forpliktelser (Roma I) ).

12.2. Hvis en bestemmelse i vilkårene og betingelsene er ugyldige eller ineffektive, eller blir det, vil den ugyldige bestemmelsen erstattes av en bestemmelse hvis betydning er så nær den ugyldige bestemmelsen som mulig. Ugyldigheten eller ineffektiviteten til en bestemmelse påvirker ikke gyldigheten av de andre bestemmelsene.

12.3. Kjøpekontrakten, inkludert vilkårene og betingelsene, arkiveres av selgeren i elektronisk form og er ikke tilgjengelig.

12.4. Vedlegget til vilkårene og betingelsene består av et eksempelskjema for å trekke deg fra kjøpekontrakten.

12.5. Kontaktinformasjon for selger: Miroslav Janku, e-postadresse info@capforwheel.eu.

I Praha 27.07.2022

VILLKOR

handelsföretag JSJ Autocentrum s.r.o

med säte på Na Harfě 935/5c. Prag 9, 190 00

identifikationsnummer: 28939891

införd i handelsregistret som förs vid kommundomstolen i Prag, sektion C, infoga 154500

för försäljning av varor genom webbutiken som ligger på internetadressen capforwheel.eu


1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1. Dessa villkor (hädanefter kallade " villkoren ") för handelsföretaget JSJ Autocentrum s.r.o., med säte på Na Harfě 935/5c. Prag 9, 190 00, identifikationsnummer: 28939891, registrerat i handelsregistret som förs vid kommundomstolen i Prag, avdelning C, inlaga 154500, (nedan kallad " säljaren ") regleras i enlighet med bestämmelserna i § 1751 punkt 1 i lag nr 89/2012 Coll., Civil Code, i dess ändrade lydelse (nedan kallad "Civil Code") ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna som uppstår i samband med eller på grundval av ett köpeavtal (nedan kallat hänvisat till som " köpekontrakt ") som ingåtts mellan säljaren och en annan fysisk person (nedan kallad " köpare") via säljarens webbutik. Nätbutiken drivs av säljaren på en webbplats som ligger på internetadressen capforwheel.eu, (hädanefter kallad " webbplatsen ") via webbplatsens gränssnitt (nedan kallad " butikens webbgränssnitt ").

1.2. Villkoren gäller inte i fall där den som avser att köpa varor av säljaren är en juridisk person eller en person som agerar vid beställning av varor som ett led i sin näringsverksamhet eller som ett led i sitt självständiga yrke.

1.3. Bestämmelser som avviker från villkoren kan förhandlas fram i köpekontraktet. Avvikande bestämmelser i köpekontraktet har företräde framför bestämmelserna i villkoren.

1.4. Villkoren är en integrerad del av köpeavtalet. Köpeavtalet och villkoren är upprättade på det tjeckiska språket. Köpeavtalet kan ingås på tjeckiska.

1.5. Ordalydelsen i villkoren kan komma att ändras eller kompletteras av säljaren. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår under giltighetsperioden för den tidigare versionen av villkoren.

2. ANVÄNDARKONTO

2.1. Baserat på köparens registrering på hemsidan kan köparen komma åt sitt användargränssnitt. Köparen kan beställa varor från sitt användargränssnitt (nedan kallat " användarkonto "). Om butikens webbgränssnitt tillåter det kan köparen även beställa varor utan registrering direkt från butikens webbgränssnitt.

2.2. Vid registrering på hemsidan och vid beställning av varor är köparen skyldig att ange alla uppgifter korrekt och sanningsenligt. Köparen är skyldig att uppdatera de uppgifter som anges i användarkontot vid eventuella ändringar. Uppgifterna som lämnas av köparen i användarkontot och vid beställning av varor anses vara korrekta av säljaren.

2.3. Tillgången till användarkontot är säkrad med ett användarnamn och lösenord. Köparen är skyldig att hålla tyst om den information som behövs för att få tillgång till hans användarkonto.

2.4. Köparen är inte behörig att tillåta användning av användarkontot av tredje part.

2.5. Säljaren kan säga upp användarkontot, särskilt om köparen inte använder sitt användarkonto på mer än 2 år, eller om köparen bryter mot sina skyldigheter enligt köpeavtalet (inklusive villkoren).

2.6. Köparen medger att användarkontot eventuellt inte är tillgängligt kontinuerligt, särskilt med hänsyn till nödvändigt underhåll av säljarens hård- och mjukvaruutrustning, eller nödvändigt underhåll av tredje parts hård- och mjukvaruutrustning.

3. SLUTANDE AV KÖPSAVTALET

3.1. All presentation av varor som placeras i butikens webbgränssnitt är av informativ karaktär och säljaren är inte skyldig att ingå ett köpekontrakt avseende dessa varor. Bestämmelserna i § 1732, punkt 2 i civillagen ska inte tillämpas.

3.2. Butikens webbgränssnitt innehåller information om varorna, inklusive priserna på de enskilda varorna och kostnaderna för att returnera varorna, om dessa varor till sin natur inte kan returneras på den vanliga postvägen. Priserna på varor är listade inklusive mervärdesskatt och alla relaterade avgifter. Priserna på varor gäller under den tid de visas i butikens webbgränssnitt. Denna bestämmelse begränsar inte säljarens möjlighet att sluta ett köpeavtal på individuellt överenskomna villkor.

3.3. Butikens webbgränssnitt innehåller även information om kostnaderna för paketering och leverans av varorna. Informationen om kostnaderna för förpackning och leverans av varorna som anges i butikens webbgränssnitt är endast giltig i de fall varorna levereras inom Tjeckiens territorium.

3.4. För att beställa varor fyller köparen i beställningsformuläret i butikens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller huvudsakligen information om:

3.4.1. beställda varor (de beställda varorna "läggs" av köparen i den elektroniska kundvagnen i butikens webbgränssnitt),

3.4.2. betalningssätt för inköpspriset för varorna, information om erforderligt sätt för leverans av de beställda varorna och

3.4.3. information om de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna (hädanefter kallad " ordern ").

3.5. Innan beställningen skickas till säljaren har köparen rätt att kontrollera och ändra de uppgifter som köparen har angett i beställningen, med hänsyn till köparens möjlighet att ta reda på och korrigera fel som uppstod vid inmatning av uppgifter i beställningen. Köparen skickar beställningen till säljaren genom att klicka på knappen "Slutför beställning". Uppgifterna som anges i den ordning de bedöms vara korrekta av säljaren. Omedelbart efter mottagandet av beställningen kommer säljaren att bekräfta detta mottagande till köparen via e-post, till köparens e-postadress som anges i användarkontot eller i beställningen (nedan kallad " köparens e-postadress ") .

3.6. Säljaren har alltid rätt att, beroende på beställningens art (mängd varor, inköpspris, beräknade fraktkostnader), be köparen om ytterligare bekräftelse på beställningen (exempelvis skriftligt eller per telefon).

3.7. Avtalsförhållandet mellan säljaren och köparen upprättas genom leverans av godkännandet av beställningen (acceptans), som skickas av säljaren till köparen via e-post, till köparens e-postadress.

3.8. Köparen samtycker till att använda fjärrkommunikationsmedel vid ingående av köpeavtalet. De kostnader som köparen ådrar sig vid användning av kommunikationsmedel på distans i samband med köpekontraktets ingående (kostnader för internetuppkoppling, kostnader för telefonsamtal) betalas av köparen själv och dessa kostnader skiljer sig inte från de grundläggande Betygsätta.

4. PRIS PÅ VAROR OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1. Köparen kan betala priset för varan och eventuella kostnader i samband med leveransen av varan enligt köpeavtalet till säljaren på följande sätt:

kontant vid leverans på den plats som anges av köparen i beställningen;
genom icke-kontant överföring till säljarens konto nr 2100390316/2010, hos företaget Fio banka as, (hädanefter kallat " säljarens konto ");
kontantlös via Comgates betalningssystem ;
kontantlöst med betalkort.

4.2. Tillsammans med köpeskillingen är köparen även skyldig att betala säljaren de kostnader som är förenade med paketering och leverans av varan med överenskommet belopp. Om inte annat uttryckligen anges inkluderar köpeskillingen även de kostnader som är förknippade med leverans av varan.

4.3. Säljaren kräver ingen deposition eller annan liknande betalning från köparen. Detta påverkar inte bestämmelserna i artikel 4.6 i villkoren angående skyldigheten att betala inköpspriset för varorna i förskott.

4.4. Vid betalning kontant eller postförskott betalas köpeskillingen vid mottagande av varan. Vid apportbetalning ska köpeskillingen betalas inom 14 dagar från köpekontraktets ingående.

4.5. Vid icke-kontant betalning är köparen skyldig att betala inköpspriset för varan tillsammans med angivande av den rörliga betalningssymbolen. Vid apportbetalning fullgörs köparens skyldighet att betala köpeskillingen när det aktuella beloppet krediteras säljarens konto.

4.6. Säljaren har rätt att, särskilt om köparen inte lämnar ytterligare bekräftelse på beställningen (artikel 3.6), kräva betalning av hela köpeskillingen innan varan skickas till köparen. Bestämmelserna i avsnitt 2119, punkt 1 i civillagen ska inte tillämpas.

4.7. Eventuella rabatter på priset på varor som tillhandahålls av säljaren till köparen kan inte kombineras med varandra.

4.8. Om det är sedvanligt i affärsaffärer eller om det föreskrivs av allmänt bindande lagföreskrifter, utfärdar säljaren en skattehandling - en faktura - till köparen avseende betalningar som gjorts med stöd av köpekontraktet. Säljaren JSJ Autocentrum s.r.o. är mervärdesskattebetalare. Skattedokument – ​​säljaren utfärdar fakturan till köparen efter betalning av priset på varan och skickar den i elektronisk form till köparens e-postadress.

4.9. Enligt köperegistreringslagen är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är han skyldig att registrera den mottagna försäljningen hos skatteadministratören online; vid tekniskt fel, senast inom 48 timmar.

5. ÅTERTAGANDE FRÅN KÖPSAVTALET

5.1. Köparen medger att det enligt bestämmelserna i 1837 § i civillagen inte är möjligt att frånträda bland annat ett köpeavtal för leverans av varor som ändrats enligt köparens önskemål eller för dennes önskemål. person, från ett köpeavtal för leverans av varor som är föremål för snabb försämring, samt varor, som oåterkalleligt blandats med andra varor efter leverans, från köpeavtalet för leverans av varor i sluten förpackning, som konsumenten tagit bort från förpackningen och av hygieniska skäl inte kan returneras, och från köpekontraktet för leverans av en ljud- eller videoinspelning eller ett datorprogram, om han brutit mot deras originalförpackning.

5.2. Om det inte är ett fall som nämns i artikel 5.1 i villkoren eller annat fall där det inte är möjligt att frånträda köpekontraktet, har köparen rätt att frånträda köpekontraktet i enlighet med § 1829, 1 mom. civillagen, inom fjorton (14 ) dagar från godkännandet av varorna, medan om föremålet för köpekontraktet är flera typer av varor eller leverans av flera delar, löper denna period från dagen för godkännandet av den sista leveransen av varor. Ångerrätt från köpekontraktet ska skickas till säljaren inom den tid som anges i föregående mening. För att frånträda köpekontraktet kan köparen använda provformuläret som tillhandahålls av säljaren, som utgör en bilaga till villkoren. Ånger från köpeavtalet kan skickas av köparen till bland annat adressen till säljarens verksamhetsställe eller säljarens e-postadress info@capforwheel.eu .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. Vid frånträde från köpekontraktet enligt artikel 5.2 i villkoren kommer säljaren att returnera de medel som erhållits från köparen inom fjorton (14) dagar efter det att köparen ångrat köpekontraktet, på samma sätt som säljaren fick dem av köparen. Säljaren har även rätt att återlämna den prestation som köparen lämnat när varan återlämnas av köparen eller på annat sätt, om köparen samtycker till detta och köparen inte ådrar sig extra kostnader. Om köparen frånträder köpekontraktet är säljaren inte skyldig att återlämna mottagna medel till köparen innan köparen återlämnar varan till honom eller bevisar att han har skickat varan till säljaren.

5.5. Säljaren har rätt att ensidigt kvitta fordran på betalning av skada som orsakats varan mot köparens anspråk på återbetalning av köpeskillingen.

5.6. I de fall köparen har rätt att frånträda köpekontraktet i enlighet med § 1829 stycke 1 i civillagen, har säljaren även rätt att frånträda köpeavtalet när som helst, fram till tidpunkten för godtagandet av varan av köparen. Säljaren kommer i sådant fall att utan onödigt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen utan kontanter till det av köparen anvisade kontot.

5.7. Om en gåva lämnas till köparen tillsammans med varan, ingås gåvoavtalet mellan säljaren och köparen med avgångsvillkoret att om köparen frånträder köpeavtalet upphör gåvoavtalet avseende en sådan gåva att gälla och köparen är skyldig att återlämna varan till säljaren tillsammans med lämnad gåva.

6. BEHANDLING OCH LEVERANS AV VAROR

6.1. För det fall att transportsättet avtalas på grundval av en särskild begäran från köparen, står köparen för risken och eventuella merkostnader förknippade med detta transportsätt.

6.2. Om säljaren enligt köpeavtalet är skyldig att leverera varan till den plats som köparen angett i beställningen, är köparen skyldig att överta varan vid leverans.

6.3. Om det av skäl från köparens sida är nödvändigt att leverera varan upprepade gånger eller på annat sätt än vad som anges i beställningen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förenade med upprepad leverans av varan, eller kostnader förknippade med annan leveransmetod.

6.4. Vid övertagande av godset från transportören är köparen skyldig att kontrollera integriteten hos varornas förpackning och vid eventuella defekter omedelbart meddela transportören. Vid överträdelse av förpackningen som tyder på ett obehörigt intrång i försändelsen, behöver köparen inte acceptera försändelsen från transportören.

6.5. Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna under transport av varor kan regleras av säljarens särskilda leveransvillkor, om de utfärdats av säljaren.

7. RÄTTIGHETER FRÅN DEFEKT PRESTANDA

7.1. De avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter avseende rättigheter till följd av bristfällig prestation regleras av de relevanta allmänt bindande rättsliga föreskrifterna (särskilt bestämmelserna i § 1914 till 1925, § 2099 till 2117 och § 2161 till 2174 i civillagen och lag nr. 634/1992 Coll., om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse).

7.2. Säljaren ansvarar gentemot köparen att varan är felfri vid mottagandet. Säljaren är särskilt ansvarig gentemot köparen att vid den tidpunkt då köparen tog över varan:

7.2.1. varorna har de egenskaper som parterna kommit överens om och i avsaknad av överenskommelse har de de egenskaper som säljaren eller tillverkaren har beskrivit eller som köparen förväntat sig med hänsyn till varans beskaffenhet och på grundval av annonseringen utförs av dem,

7.2.2. varorna är lämpliga för det ändamål som säljaren anger för sitt bruk eller för vilka varor av detta slag vanligtvis används,

7.2.3. varornas kvalitet eller utformning motsvarar det kontrakterade provet eller modellen, om kvaliteten eller designen har bestämts enligt det kontrakterade provet eller modellen,

7.2.4. är varan i motsvarande kvantitet, mått eller vikt och

7.2.5. varorna uppfyller kraven i lagliga regler.

7.3. Bestämmelserna i artikel 7.2 i villkoren gäller inte för varor som säljs till ett lägre pris till ett fel för vilket ett lägre pris avtalats, för slitage på varan som orsakats av dess vanliga användning, i fallet med begagnad vara till ett fel som motsvarar den grad av användning eller slitage som varan hade vid tidpunkten för mottagandet av köparen, eller om det följer av varans beskaffenhet.

7.4. Om ett fel visar sig inom sex månader från mottagandet anses varan vara defekt redan vid mottagandet. Köparen har rätt att utnyttja rätten från ett fel som uppstår i konsumentvaran inom tjugofyra månader från mottagandet.

7.5. Rätt till bristfällig prestation utövas av köparen på adressen till säljarens verksamhetsställe, där antagande av reklamationen är möjlig med hänsyn till utbudet av sålda varor, eventuellt även på säte eller verksamhetsställe.

7.6. Ytterligare rättigheter och skyldigheter för parterna i samband med säljarens ansvar för fel kan regleras av säljarens reklamationsförfarande.

8. ANDRA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR AVTALSPARTERN

8.1. Köparen förvärvar äganderätten till varan genom att betala hela köpeskillingen för varan.

8.2. I förhållande till köparen är säljaren inte bunden av några uppförandekoder i den mening som avses i 1826 § 1 st. e) i civillagen.

8.3. Säljaren hanterar konsumentklagomål via e-postadressen info@capforwheel.eu. Säljaren kommer att skicka information om hantering av köparens reklamation till köparens e-postadress.

8.4. Utomrättslig lösning av konsumenttvister som härrör från köpeavtalet ansvarar för den tjeckiska handelsinspektionen, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID-nummer: 000 20 869, internetadress: https: //adr.coi.cz/cs. Onlineplattformen för tvistlösning som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen från köpekontraktet.

8.5. European Consumer Centre Tjeckien, med registrerat kontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz är kontaktpunkten enligt förordning (EU) nr 524/2013 av Europaparlamentet och rådet av den 21 maj 2013 om tvistlösning av konsumenttvister online och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om tvistlösning för konsumenttvister online).

8.6. Säljaren har rätt att sälja varor på grundval av handelslicens. Handelsinspektionen utförs av relevant handelskontor inom dess jurisdiktion. Kontoret för skydd av personuppgifter utövar tillsyn över området för skydd av personuppgifter. Den tjeckiska handelsinspektionen övervakar, i en definierad omfattning, bland annat efterlevnaden av lag nr 634/1992 Coll., om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse.

8.7. Köparen påtar sig härmed risken för ändrade omständigheter i den mening som avses i 1765 § 2 st civillagen.

9. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

9.1. Din skyldighet att lämna information till köparen i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd av fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (hädanefter kallad "GDPR-förordningen") relaterat till behandlingen av köparens personuppgifter i syfte att fullgöra köpeavtalet, i syfte att förhandla om detta kontrakt och i syfte att fullgöra säljarens offentliga skyldigheter, fullgör säljaren dem genom en särskild handling.

10. SKICKA KOMMERSIELLA MEDDELANDEN OCH LAGRING AV COOKIES

10.1. Köparen samtycker till att skicka information relaterad till säljarens varor, tjänster eller företag till köparens e-postadress och samtycker vidare till att säljaren skickar kommersiella meddelanden till köparens e-postadress. Säljaren fullgör sin informationsskyldighet gentemot köparen i enlighet med artikel 13 i GDPR-förordningen relaterad till behandlingen av köparens personuppgifter i syfte att skicka affärskommunikation genom ett särskilt dokument.

10.2. Köparen samtycker till lagring av så kallade cookies på sin dator. För det fall det är möjligt att göra ett köp på hemsidan och fullgöra säljarens skyldigheter enligt köpekontraktet utan att så kallade cookies lagras på köparens dator, kan köparen när som helst återkalla samtycket enligt föregående mening.

11. LEVERANS

11.1. Köparen kan levereras till köparens e-postadress.

11.2. Meddelanden vars mottagande vägrats av adressaten, som inte hämtats inom lagringstiden, eller som returnerats som obeställbara anses också levererade.

11.3. Avtalsparterna kan leverera regelbunden korrespondens till varandra via e-post, till den e-postadress som anges i köparens användarkonto eller som anges av köparen i beställningen, eller till adressen som anges på säljarens webbplats.

12. SLUTBESTÄMMELSER

12.1. Om förhållandet som upprättas genom köpekontraktet innehåller ett internationellt (utländskt) element, är parterna överens om att förhållandet regleras av tjeckisk lag. Genom att välja lag enligt föregående mening berövas köparen som är konsument inte det skydd som lagens bestämmelser ger, från vilket det inte är möjligt att frångå avtalsmässigt, och som i avsaknad av valet i lag, annars skulle tillämpas i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om lag som reglerar avtalsförpliktelser (Rom I) ).

12.2. Om någon bestämmelse i villkoren är ogiltig eller verkningslös, eller blir det, kommer den ogiltiga bestämmelsen att ersättas med en bestämmelse vars innebörd ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt. En bestämmelses ogiltighet eller ineffektivitet påverkar inte giltigheten av de andra bestämmelserna.

12.3. Köpeavtalet, inklusive villkoren, arkiveras av säljaren i elektronisk form och är inte tillgängligt.

12.4. Bilagan till villkoren består av ett exempelformulär för frånträde från köpekontraktet.

12.5. Säljarens kontaktuppgifter: leveransadress capforwheel.eu, Za poříčskou bránou 11, Prag 8, 18600 , e-postadress info@capforwheel.eu.

I Prag den 27/07/2022