Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

 1. Przepis podstawowy

 

 1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Miroslav Janků, ID: 01363166, siedziba, Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200 (dalej: „ Administrator ”), na przetwarzanie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „ Rozporządzeniem RODO ”) w celu przetwarzania następujących dane osobiste.

 

 

 1. Kategoria i rodzaj przetwarzanych danych

 

 1. Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres pocztowy, numer telefonu mogą być przetwarzane na podstawie zgody i muszą być przetwarzane w celu niezbędnego wykonania umowy.

 

 

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest:

 

 1. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO;
 3. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów odpowiedniego administratora lub strony trzeciej, np. realizacja działań marketingowych w formie newslettera lub komunikacji biznesowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO oraz zgodnie z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.

  3.1 Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  1. realizacji zamówień wynikających ze stosunku umownego pomiędzy podmiotem a Administratorem na podstawie ustawy nr 89/2012 Dz.U. lub na podstawie innego stosunku umownego;
  2. Zapisywanie Twoich preferencji zakupowych i późniejsze dostosowywanie oferty na stronie Administratora;
  3. Prowadzenie kampanii marketingowych i remarketingowych na platformach reklamowych Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook, ale także z wykorzystaniem systemów RTB Adform, Criteo, Pubmatic i innych wykorzystujących zakup reklam za pośrednictwem DSP (Demand Side Platforms) i SSP (Supply Side Platforms);
  4. Wysyłanie wiadomości biznesowych (newsletterów, powiadomień push i innych) w ramach kampanii marketingowych i remarketingowych z wykorzystaniem zasobów własnych lub zewnętrznych (platforma do wysyłania e-maili, sw do powiadomień użytkowników).

   3.2 Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje indywidualne zgodnie z art. 22 Rozporządzenia RODO. Wyrażasz wyraźną zgodę na to przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając e-mail lub list na dane kontaktowe firmy, info@capforwheel.eu .

    

   1. Okres przechowywania Twoich danych wynosi
   2. Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim te dane osobowe będą wykorzystywane, a mianowicie:
   3. W celu realizacji stosunku umownego pomiędzy podmiotem a Administratorem: przez czas świadczenia spełnienia
   4. W celach marketingowych: 8 lat
   5. Dla rekordów wydajności: 15 lat

   4.1 Po upływie okresu przechowywania Twoich danych osobowych, te dane osobowe są usuwane przez Administratora.

   1. Przetwarzanie danych osobowych
   2. Dane osobowe podmiotu mogą być przetwarzane przez administratora, a także przez następujące podmioty przetwarzające:
   3. Dostawcy rozwiązań programowych wymienieni w art. III ust. 3.1 lit. a), b), c) i d) niniejszej Zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   4. Dostawca rozwiązań programowych, aplikacji, usług i innych procesorów, z których Administrator nie może obecnie korzystać;
   5. Firma Miroslav Janků, ID: 01363166, siedziba, Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200.

    

   5.2 Administrator i podmiot przetwarzający podejmują działania, aby każda osoba fizyczna działająca w imieniu administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała te dane osobowe wyłącznie na polecenie administratora, jeżeli ich przetwarzanie nie jest już wymagane przez prawo Unii lub państwa członkowskiego.

    

   1. Odbiorcy danych osobowych administratora
   2. Odbiorcami danych osobowych są firmy lub osoby, które:
   3. Zapewnienie realizacji umowy pomiędzy administratorem a podmiotem, którego to dotyczy (np. firmy spedycyjne, obsługa płatności, usługi over-the-top itp.);
   4. Świadczenie usług marketingowych, patrz art. III. ust. 3.1 lit. a), b), c) i d) niniejszej Zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   5. Zapewnienie działania serwisu www.capforwheel.eu (np. partner, podmiot targowy, dostawcy zewnętrzni itp.);
   6. Zapewnienie poprawnej agendy firmy: Miroslav Janků, ID: 01363166, siedziba, Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200, prowadzącej stronę internetową www.capforwheel.eu, z punktu widzenia Ustawy o (np. doradztwo prawne, księgowość itp.).