Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

 

 1. Základné ustanovenia

 

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Miroslav Janků, IČO:01363166, se sídlem, Chudenická 1059/30, Praha - Hostivař, 10200 (ďalej len: „ Správca “), na spracovávanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „ Nariadenie GDPR ”), aby spracovávala nasledujúce osobné údaje.

 

 

 1. Kategórie a typ spracovávaných dát

 

 1. Meno a priezvisko, emailová adresa, názov spoločnosti, poštová adresa, telefónne číslo je možné spracovávať na základe súhlasu a nutné spracovávať za účelom nevyhnutného plnenia zmluvy.

 

 

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov je:

 

 1. spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR;
 2. spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR;
 3. subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie GDPR;
 4. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, napríklad poskytovanie marketingu formou newslettera alebo obchodných oznámení podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR a podľa § 7 odseku 2 zákona č. 480/2004 Zb.

  3.1 Účelom spracovania osobných údajov je:

  1. Vybavenie objednávky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi subjektom a Správcom podľa zákona č. 89/2012 Zb., prípadne podľa iného zmluvného vzťahu;
  2. Ukladanie Vašich nákupných preferencií a následné prispôsobenie ponuky na internetových stránkach Správcu;
  3. Spúšťanie marketingových a remarketingových kampaní na reklamných platformách Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook ale aj pomocou RTB systémov Adform, Criteo, Pubmatic a iných využívajúcich nákup reklamy prostredníctvom DSP (Demand Side Platforms) a SSP (Supply Side Platforms);
  4. Rozosielanie obchodných oznámeniach (newslettery, push notifikácie a iné) v rámci marketingových a remarketingových kampaní s využitím vlastných prostriedkov alebo prostriedkov tretích strán (platforma pre rozosielanie e-mailov, sw pre notifikáciu užívateľov).

   3.2 Zo strany správcu dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 Nariadenia GPDR. S týmto spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti, info@capforwheel.eu .

    

   1. Doba uchovania Vašich údajov je
   2. Doba uchovania Vašich osobných údajov je závislá od účelu, pre ktorý budú tieto osobné údaje využité a to:
   3. Pre účel plnenia zmluvného vzťahu medzi subjektom a Správcom: po dobu poskytnutia plnenia
   4. Na marketingové účely: 8 rokov
   5. Pre evidenciu plnenia: 15 rokov

   4.1 Po uplynutí doby definovanej pre uchovanie Vašich osobných údajov, sú tieto osobné údaje Správcom vymazané.

   1. Spracovanie osobných údajov
   2. Spracovávať osobné údaje subjektu môžu pre správcu, spracovávať aj títo spracovatelia:
   3. Poskytovatelia softvérového riešenia uvedených v článku III., odsek 3.1, písmená a), b), c) ad) tohto Súhlasu so spracovaním osobných údajov;
   4. Poskytovateľ softvérového riešenia, aplikácie, služby a iní spracovatelia, ktoré nemusia Správca v súčasnej dobe využívať;
   5. Spoločnosť Miroslav Janků, IČO:01363166, se sídlom, Chudenická 1059/30, Praha - Hostivař, 10200 .

    

   5.2. Správca a spracovateľ prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby akákoľvek fyzická osoba, ktorá koná z poverenia správcu alebo spracovateľa a má prístup k osobným údajom, spracovávala tieto osobné údaje iba na pokyn správcu, pokiaľ jej ich spracovanie už neukladá právo Únie alebo členského štátu.

    

   1. Príjemcovia osobných údajov správcu
   2. Príjemcami osobných údajov sú firmy alebo osoby, ktoré:
   3. Zabezpečujúce realizáciu zmluvy medzi správcom a dotknutým subjektom (napr. špedičné spoločnosti, realizácia platieb, nadštandardné služby a pod.);
   4. Zaisťujúce marketingové služby pozri článok III. odsek 3.1, písmená a), b), c) ad) tohto Súhlasu so spracovaním osobných údajov;
   5. Zaisťujúci chod internetových stránok, www.capforwheel.eu (napr. partner, subjekt marketplace, externí dodávatelia a pod.);
   6. Zaisťujúca správnu agendu spoločnosti: Miroslav Janků, IČO:01363166, se sídlom, Chudenická 1059/30, Praha - Hostivař, 10200, prevádzkujúcu internetové stránky www.capforwheel.eu, z hľadiska zákona o (napr. právne poradenstvo, účtovníctvo a pod.).