Vrátenie tovaru a reklamácia:

Ak je váš tovar poškodený, iný alebo tovar chcete iba vrátiť.

1. kontaktujte nás na našom emaile info@capforwheel.eu.

2. na email nám zašlite fotku produktu.

3. pripíšte číslo objednávky.

4. podrobne popíšte dôvod vrátenia.


Na základe týchto informácií vás vyzveme k ďalšiemu postupu na vrátenie tovaru.


Col ďalej bude nasledovať:

Po preskúmaní fotografie a uznaní reklamácie či vratky, vám bude na váš účet vrátená čiastka vrátane poštovného.