Soglasje za obdelavo osebnih podatkov (GDPR)

 

 1. Osnovna določba

 

 1. Podjetju Miroslav Janku, ID: 01363166, sedež, Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200 (v nadaljevanju: » Upravitelj «) dajete soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu s predpisi. Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju » Uredba GDPR «) za obdelavo naslednjih osebni podatki.

 

 

 1. Kategorija in vrsta obdelanih podatkov

 

 1. Ime in priimek, elektronski naslov, naziv podjetja, poštni naslov, telefonska številka se lahko obdelujejo na podlagi soglasja in se morajo obdelovati za potrebno izvedbo pogodbe.

 

 

 1. Zakonski razlog in namen obdelave osebnih podatkov

 

 1. Zakonski razlog in namen obdelave osebnih podatkov je:

 

 1. obdelava, potrebna za izpolnjevanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s črko 1 odstavka 6. člena b) Uredba GDPR;
 2. obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca v skladu s črko 1. odst. c) Uredba GDPR;
 3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov v skladu s črko prvega odstavka 6. člena a) Uredba GDPR;
 4. obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov zadevnega upravljavca ali tretje osebe, na primer zagotavljanje trženja v obliki glasila ali poslovnih komunikacij v skladu s členom 6 odstavek 1 pismo f) Uredba GDPR in v skladu z 2. odstavkom 7. člena zakona št. 480/2004 zb.

  3.1 Namen obdelave osebnih podatkov je:

  1. Izpolnjevanje naročil, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med subjektom in upravljavcem v skladu z Zakonom št. 89/2012 zb. ali v skladu z drugim pogodbenim razmerjem;
  2. Shranjevanje vaših nakupovalnih preferenc in naknadno prilagajanje ponudbe na spletnem mestu skrbnika;
  3. Zagon marketinških in remarketing kampanj na oglaševalskih platformah Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook, pa tudi z uporabo RTB sistemov Adform, Criteo, Pubmatic in drugih z uporabo nakupa oglasov prek DSP (Demand Side Platforms) in SSP (Supply Side Platforms);
  4. Pošiljanje poslovnih sporočil (novice, potisna obvestila in drugo) v okviru marketinških in remarketing akcij z lastnimi sredstvi ali sredstvi tretjih oseb (platforma za pošiljanje e-pošte, sw za obveščanje uporabnikov).

   3.2 Administrator sprejema avtomatizirane posamezne odločitve v skladu z 22. členom uredbe GPDR. S to obdelavo podajate izrecno soglasje. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati, na primer tako, da pošljete e-pošto ali pismo na kontaktne podatke podjetja, info@capforwheel.eu .

    

   1. Obdobje hrambe vaših podatkov je
   2. Obdobje hrambe vaših osebnih podatkov je odvisno od namena, za katerega bodo ti osebni podatki uporabljeni, in sicer:
   3. Za namen izpolnjevanja pogodbenega razmerja med subjektom in upravljavcem: za čas trajanja zagotavljanja izpolnitve.
   4. Za tržne namene: 8 let
   5. Za evidenco uspešnosti: 15 let

   4.1 Po preteku roka, določenega za hrambo vaših osebnih podatkov, te osebne podatke upravitelj izbriše.

   1. Obdelava osebnih podatkov
   2. Osebne podatke subjekta lahko obdeluje upravljavec, pa tudi naslednji obdelovalci:
   3. Ponudniki programskih rešitev, navedeni v členu III, odstavek 3.1, črka a), b), c) in d) tega soglasja za obdelavo osebnih podatkov;
   4. Ponudnik programskih rešitev, aplikacij, storitev in drugih procesorjev, ki jih skrbnik trenutno morda ne uporablja;
   5. Podjetje Miroslav Janku, ID: 01363166, sedež, Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200.

    

   5.2 Upravljavec in obdelovalec sprejmeta ukrepe za zagotovitev, da vsaka fizična oseba, ki deluje v imenu upravljavca ali obdelovalca in ima dostop do osebnih podatkov, te osebne podatke obdeluje le po navodilih upravljavca, če njihova obdelava ni več zahteva pravo Unije ali države članice.

    

   1. Prejemniki upravljavčevih osebnih podatkov
   2. Prejemniki osebnih podatkov so podjetja ali osebe, ki:
   3. Zagotavljanje izvajanja pogodbe med skrbnikom in zadevnim subjektom (npr. špediterska podjetja, obdelava plačil, storitve over-the-top itd.);
   4. Zagotavljanje trženjskih storitev glej člen III. odstavek 3.1, črke a), b), c) in d) tega soglasja za obdelavo osebnih podatkov;
   5. Zagotavljanje delovanja spletnega mesta www.capforwheel.eu (npr. partner, tržni subjekt, zunanji dobavitelji itd.);
   6. Zagotavljanje pravilne agende podjetja: Miroslav Janku, ID: 01363166, sedež, Chudenicka 1059/30, Praga - Hostivar, 10200, ki upravlja spletno stran www.capforwheel.eu, z vidika zakona o (npr. pravno svetovanje, računovodstvo itd.).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov (GDPR)

 

 1. Osnovna določba

 

 1. Podjetju JSJ Autocentrum s.r.o., ID: 2893989, DDV: CZ28939891, s sedežem JSJ Autocentrum s.r.o., Na Harfě 935/5c (v nadaljevanju: » Upravitelj «) dajete soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu s predpisi. Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju » Uredba GDPR «) za obdelavo naslednjih osebni podatki.

 

 

 1. Kategorija in vrsta obdelanih podatkov

 

 1. Ime in priimek, elektronski naslov, naziv podjetja, poštni naslov, telefonska številka se lahko obdelujejo na podlagi soglasja in se morajo obdelovati za potrebno izvedbo pogodbe.

 

 

 1. Zakonski razlog in namen obdelave osebnih podatkov

 

 1. Zakonski razlog in namen obdelave osebnih podatkov je:

 

 1. obdelava, potrebna za izpolnjevanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s črko 1 odstavka 6. člena b) Uredba GDPR;
 2. obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca v skladu s črko 1. odst. c) Uredba GDPR;
 3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov v skladu s črko prvega odstavka 6. člena a) Uredba GDPR;
 4. obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov zadevnega upravljavca ali tretje osebe, na primer zagotavljanje trženja v obliki glasila ali poslovnih komunikacij v skladu s členom 6 odstavek 1 pismo f) Uredba GDPR in v skladu z 2. odstavkom 7. člena zakona št. 480/2004 zb.

  3.1 Namen obdelave osebnih podatkov je:

  1. Izpolnjevanje naročil, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med subjektom in upravljavcem v skladu z Zakonom št. 89/2012 zb. ali v skladu z drugim pogodbenim razmerjem;
  2. Shranjevanje vaših nakupovalnih preferenc in naknadno prilagajanje ponudbe na spletnem mestu skrbnika;
  3. Zagon marketinških in remarketing kampanj na oglaševalskih platformah Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook, pa tudi z uporabo RTB sistemov Adform, Criteo, Pubmatic in drugih z uporabo nakupa oglasov prek DSP (Demand Side Platforms) in SSP (Supply Side Platforms);
  4. Pošiljanje poslovnih sporočil (novice, potisna obvestila in drugo) v okviru marketinških in remarketing akcij z lastnimi sredstvi ali sredstvi tretjih oseb (platforma za pošiljanje e-pošte, sw za obveščanje uporabnikov).

   3.2 Administrator sprejema avtomatizirane posamezne odločitve v skladu z 22. členom uredbe GPDR. S to obdelavo podajate izrecno soglasje. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati, na primer tako, da pošljete e-pošto ali pismo na kontaktne podatke podjetja, info@capforwheel.eu .

    

   1. Obdobje hrambe vaših podatkov je
   2. Obdobje hrambe vaših osebnih podatkov je odvisno od namena, za katerega bodo ti osebni podatki uporabljeni, in sicer:
   3. Za namen izpolnjevanja pogodbenega razmerja med subjektom in upravljavcem: za čas trajanja zagotavljanja izpolnitve.
   4. Za tržne namene: 8 let
   5. Za evidenco uspešnosti: 15 let

   4.1 Po preteku roka, določenega za hrambo vaših osebnih podatkov, te osebne podatke upravitelj izbriše.

   1. Obdelava osebnih podatkov
   2. Osebne podatke subjekta lahko obdeluje upravljavec, pa tudi naslednji obdelovalci:
   3. Ponudniki programskih rešitev, navedeni v členu III, odstavek 3.1, črka a), b), c) in d) tega soglasja za obdelavo osebnih podatkov;
   4. Ponudnik programskih rešitev, aplikacij, storitev in drugih procesorjev, ki jih skrbnik trenutno morda ne uporablja;
   5. Podjetje JSJ Autocentrum s.r.o., Na Harfě 935/5c, Praga 9, 190 00.

    

   5.2 Upravljavec in obdelovalec sprejmeta ukrepe za zagotovitev, da vsaka fizična oseba, ki deluje v imenu upravljavca ali obdelovalca in ima dostop do osebnih podatkov, te osebne podatke obdeluje le po navodilih upravljavca, če njihova obdelava ni več zahteva pravo Unije ali države članice.

    

   1. Prejemniki upravljavčevih osebnih podatkov
   2. Prejemniki osebnih podatkov so podjetja ali osebe, ki:
   3. Zagotavljanje izvajanja pogodbe med skrbnikom in zadevnim subjektom (npr. špediterska podjetja, obdelava plačil, storitve over-the-top itd.);
   4. Zagotavljanje trženjskih storitev glej člen III. odstavek 3.1, črke a), b), c) in d) tega soglasja za obdelavo osebnih podatkov;
   5. Zagotavljanje delovanja spletnega mesta www.capforwheel.eu (npr. partner, tržni subjekt, zunanji dobavitelji itd.);
   6. Zagotavljanje pravilne agende podjetja: JSJ Autocentrum s.r.o., ki upravlja spletno stran www.capforwheel.eu, z vidika zakona o (npr. pravno svetovanje, računovodstvo itd.).