ŞARTLAR VE KOŞULLAR

ticaret şirketi Miroslav Janku

kayıtlı ofisi Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200 adresindedir.

kimlik numarası: 01363166

Ticaret Kanununa göre iş yapan gerçek kişi


capforwheel.eu internet adresinde bulunan çevrimiçi mağaza aracılığıyla mal satışı için


1. TANITICI HÜKÜMLER

1.1. Kayıtlı ofisi Na Harfě 935/5c olan Miroslav Janku, kayıtlı ofisi Chudenicka 1059/30, Prag - Hostivar, 10200, kimlik numarası: 01363166, Ticaret Yasasına göre iş yapan gerçek kişi (bundan böyle " satıcı " olarak anılacaktır ) § 1751 hükümlerine göre düzenlenmiştir. 89/2012 Sayılı Kanun Coll., Medeni Kanun, değiştirildiği şekliyle (bundan böyle "Medeni Kanun" olarak anılacaktır), sözleşme taraflarının bir satın alma sözleşmesiyle bağlantılı veya buna dayanarak ortaya çıkan karşılıklı hak ve yükümlülükleri (bundan böyle "Medeni Kanun" olarak anılacaktır). Satıcı ile başka bir gerçek kişi (bundan böyle " alıcı " olarak anılacaktır) arasında akdedilen " satın alma sözleşmesi " olarak anılacaktır.") satıcının çevrimiçi mağazası aracılığıyla. Çevrimiçi mağaza, satıcı tarafından capforwheel.eu internet adresinde (bundan böyle " web sitesi " olarak anılacaktır) bulunan bir web sitesinde, web sitesi arayüzü (bundan böyle " mağaza web arayüzü " olarak anılacaktır) aracılığıyla işletilmektedir.

1.2. Satıcıdan mal satın almak isteyen kişinin tüzel kişi olması veya mal sipariş ederken ticari faaliyetinin bir parçası olarak veya bağımsız mesleğinin bir parçası olarak hareket eden bir kişi olması durumunda şartlar ve koşullar geçerli değildir .

1.3. Şartlar ve koşullardan sapan hükümler satın alma sözleşmesinde müzakere edilebilir. Satın alma sözleşmesindeki sapma hükümleri, hüküm ve koşulların hükümlerinden önceliklidir.

1.4. Şartlar ve koşullar, satın alma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Satın alma sözleşmesi ve şartlar ve koşullar Çek dilinde hazırlanmıştır. Satın alma sözleşmesi Çek dilinde yapılabilir.

1.5. Hüküm ve koşulların metni satıcı tarafından değiştirilebilir veya tamamlanabilir. Bu hüküm, hüküm ve koşulların önceki versiyonunun geçerlilik süresi boyunca ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri etkilemez.

2. KULLANICI HESABI

2.1. Alıcının web sitesindeki kaydına bağlı olarak, alıcı kullanıcı arayüzüne erişebilir. Alıcı, kullanıcı arayüzünden (bundan böyle " kullanıcı hesabı " olarak anılacaktır ) mal sipariş edebilir. Mağazanın web arayüzü izin veriyorsa, alıcı doğrudan mağazanın web arayüzünden kayıt olmadan da mal sipariş edebilir.

2.2. Alıcı, web sitesine kaydolurken ve mal siparişi verirken tüm verileri doğru ve gerçeğe uygun olarak girmekle yükümlüdür. Alıcı, kullanıcı hesabında belirtilen verileri herhangi bir değişiklik olması durumunda güncellemekle yükümlüdür. Alıcı tarafından kullanıcı hesabında ve mal siparişi verirken sağlanan veriler satıcı tarafından doğru kabul edilir.

2.3. Kullanıcı hesabına erişim, bir kullanıcı adı ve şifre ile güvence altına alınır. Alıcı, kullanıcı hesabına erişmek için gerekli bilgilerle ilgili gizliliği korumakla yükümlüdür.

2.4. Alıcı, kullanıcı hesabının üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına izin verme yetkisine sahip değildir.

2.5. Satıcı, özellikle alıcının kullanıcı hesabını 2 yıldan fazla kullanmaması veya alıcının satın alma sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini (şartlar ve koşullar dahil) ihlal etmesi durumunda kullanıcı hesabını iptal edebilir.

2.6. Alıcı, özellikle satıcının donanım ve yazılım ekipmanının gerekli bakımı ile ilgili olarak, kullanıcı hesabının sürekli olarak kullanılamayabileceğini kabul eder veya üçüncü şahısların donanım ve yazılım ekipmanlarının gerekli bakımı.

3. SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNİN SONUCU

3.1. Mağazanın web arayüzünde yer alan ürünlerin tüm sunumları bilgilendirici nitelikte olup, satıcı bu ürünlere ilişkin bir satın alma sözleşmesi yapmak zorunda değildir. Medeni Kanunun 1732. maddesinin 2. fıkrası hükümleri uygulanmaz.

3.2. Mağazanın web arayüzü, mallar hakkında, münferit malların fiyatları ve mallar doğası gereği normal posta yoluyla iade edilemiyorsa malların iade masrafları dahil olmak üzere bilgiler içerir. Malların fiyatları, katma değer vergisi ve ilgili tüm ücretler dahil listelenmiştir. Malların fiyatları, mağazanın web arayüzünde görüntülendiği süre boyunca geçerlidir. Bu hüküm, satıcının bireysel olarak mutabık kalınan koşullar altında bir satın alma sözleşmesi akdetme kabiliyetini sınırlamaz.

3.3. Mağazanın web arayüzü, malların paketlenmesi ve teslimatı ile ilgili maliyetler hakkında da bilgi içerir. Mağazanın web arayüzünde listelenen malların ambalajlanması ve teslimatı ile ilgili maliyetler hakkındaki bilgiler, yalnızca malların Çek Cumhuriyeti sınırları içinde teslim edildiği durumlarda geçerlidir.

3.4. Mal siparişi vermek için alıcı, mağazanın web arayüzündeki sipariş formunu doldurur. Sipariş formu esas olarak aşağıdakiler hakkında bilgi içerir:

3.4.1. sipariş edilen ürünler (sipariş edilen ürünler, alıcı tarafından mağazanın web arayüzünün elektronik alışveriş sepetine "konulur"),

3.4.2. malların satın alma bedelinin ödeme yöntemi, sipariş edilen malların gerekli teslimat yöntemi hakkında bilgi ve

3.4.3. malların teslimatı ile ilgili masraflar hakkında bilgi (bundan böyle topluca " sipariş " olarak anılacaktır).

3.5. Siparişi satıcıya göndermeden önce, alıcının siparişe veri girerken meydana gelen hataları bulma ve düzeltme olasılığını dikkate alarak alıcının siparişe girdiği verileri kontrol etmesine ve değiştirmesine izin verilir. Alıcı, "Siparişi tamamla" butonuna tıklayarak siparişi satıcıya gönderir. Sırasıyla listelenen veriler, satıcı tarafından doğru kabul edilir. Satıcı, siparişi aldıktan hemen sonra bu makbuzu alıcıya e-posta ile, alıcının kullanıcı hesabında veya siparişte belirtilen e-posta adresine (bundan böyle " alıcının e-posta adresi " olarak anılacaktır) teyit edecektir. .

3.6. Satıcı, siparişin niteliğine (mal miktarı, satın alma fiyatı, tahmini nakliye masrafları) bağlı olarak her zaman alıcıdan siparişin ek onayını isteme hakkına sahiptir (örneğin, yazılı olarak veya telefonla).

3.7. Satıcı ile alıcı arasındaki sözleşme ilişkisi, satıcı tarafından alıcıya e-posta ile gönderilen siparişin kabulünün (kabul) alıcının e-posta adresine teslimi ile kurulur.

3.8. Alıcı, satın alma sözleşmesini imzalarken uzak iletişim araçlarını kullanmayı kabul eder. Satın alma sözleşmesinin akdedilmesiyle bağlantılı olarak uzaktan iletişim araçlarını kullanırken alıcının maruz kaldığı masraflar (İnternet bağlantısı masrafları, telefon görüşmelerinin masrafları) alıcının kendisi tarafından ödenir ve bu masraflar temel maliyetlerden farklı değildir. oran.

4. MALLARIN FİYATI VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1. Alıcı, satın alma sözleşmesine göre malların bedelini ve malların teslimi ile ilgili masrafları aşağıdaki şekillerde satıcıya ödeyebilir:

alıcı tarafından siparişte belirtilen yerde teslimatta nakit olarak;
satıcının Fio banka as şirketinde tutulan 2100390316/2010 numaralı hesabına nakit olmayan havale yoluyla, (bundan böyle " satıcının hesabı " olarak anılacaktır); Comgate
ödeme sistemi aracılığıyla nakitsiz ; ödeme kartı ile nakitsiz.

4.2. Satın alma fiyatının yanı sıra, alıcı, malların ambalajlanması ve teslimatı ile ilgili masrafları kararlaştırılan miktarda satıcıya ödemekle yükümlüdür. Aksi açıkça belirtilmedikçe, satın alma fiyatı, malların teslimi ile ilgili masrafları da içerir.

4.3. Satıcı, alıcıdan depozito veya benzeri bir ödeme talep etmez. Bu, Şartlar ve Koşullar Madde 4.6'nın malların satın alma bedelini peşin ödeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlerini etkilemez.

4.4. Nakit veya teslimatta nakit ödeme yapılması durumunda, satın alma bedeli malın teslim alınmasından sonra ödenir. Nakit olmayan ödeme durumunda, satın alma bedeli, satın alma sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde ödenecektir.

4.5. Nakit olmayan ödemelerde alıcı, değişken ödeme sembolü ile birlikte malın alış bedelini ödemekle yükümlüdür. Nakit olmayan ödemelerde ise ilgili tutar satıcının hesabına geçtiğinde alıcının alış bedelini ödeme yükümlülüğü yerine getirilmiş olur.

4.6. Satıcı, özellikle alıcı siparişin ek onayını sağlamazsa (Madde 3.6), malları alıcıya göndermeden önce tüm satın alma fiyatının ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Medeni Kanunun 2119. maddesinin 1. fıkrası hükümleri uygulanmaz.

4.7. Satıcı tarafından alıcıya sağlanan mal fiyatlarındaki indirimler birbiriyle birleştirilemez.

4.8. Ticari işlemlerde âdet ise veya genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemelerde öngörülmüşse, satıcı, satın alma sözleşmesine göre yapılan ödemelere ilişkin olarak alıcıya bir vergi belgesi - fatura - düzenler. Satıcı Miroslav Janku, bir katma değer vergisi mükellefidir. Vergi belgesi – Satıcı, mal bedelinin ödenmesinden sonra faturayı alıcıya düzenler ve elektronik ortamda alıcının e-posta adresine gönderir.

4.9. Satış Tescil Kanunu'na göre satıcı, alıcıya bir makbuz vermekle yükümlüdür. Aynı zamanda, alınan satışları çevrimiçi olarak vergi yöneticisine kaydettirmekle yükümlüdür; teknik arıza durumunda en geç 48 saat içinde.

5. SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME

5.1. Alıcı, Medeni Kanunun 1837 nci maddesi hükümlerine göre, diğer hususların yanı sıra, alıcının isteklerine veya onun isteklerine göre değiştirilen malların tedarikine ilişkin bir satın alma sözleşmesinden çekilmenin mümkün olmadığını kabul eder. hızlı bozulmaya maruz kalan malların yanı sıra teslimattan sonra diğer mallarla geri dönüşü olmayan bir şekilde karışan malların tedarikine ilişkin bir satın alma sözleşmesinden, tüketicinin çıkardığı kapalı ambalajlı malların tedarikine ilişkin satın alma sözleşmesinden kişi, ambalajından ve hijyenik nedenlerle iade edilemez ve orijinal ambalajını ihlal ettiği takdirde ses veya video kaydı veya bilgisayar programı temini için satın alma sözleşmesinden.

5.2. Şartlar ve koşulların 5.1 maddesinde belirtilen bir durum değilse veya satın alma sözleşmesinden çekilmenin mümkün olmadığı başka bir durum değilse, alıcı, satın alma sözleşmesinden § 1829, paragraf 1 uyarınca cayma hakkına sahiptir. Medeni Kanun, malın kabulünden itibaren ondört (14) gün içinde, satın alma sözleşmesinin konusu birkaç mal türü veya birkaç parçanın teslimi ise, bu süre son teslimin kabul edildiği günden itibaren işlemeye başlar. mal. Satın alma sözleşmesinden cayma, bir önceki cümlede belirtilen süre içinde satıcıya gönderilmelidir. Alıcı, satın alma sözleşmesinden caymak için, satıcı tarafından sağlanan ve şartlar ve koşullara ek oluşturan örnek formu kullanabilir. Satın alma sözleşmesinden cayma, alıcı tarafından diğer şeylerin yanı sıra satıcının işyerinin adresine veya satıcının info@capforwheel.eu e-posta adresine gönderilebilir .

5.3. Şartlar ve koşulların 5.2. maddesine göre satın alma sözleşmesinden cayma durumunda, satın alma sözleşmesi baştan iptal edilir. Mallar, satın alma sözleşmesinden caymanın satıcıya tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde alıcı tarafından satıcıya iade edilmelidir. Alıcının satın alma sözleşmesinden cayması durumunda, mallar doğası gereği normal posta yolu ile iade edilemese bile, malları satıcıya iade etme ile ilgili masrafları alıcı üstlenir.

5.4. Şartlar ve koşulların 5.2. maddesine göre satın alma sözleşmesinden cayma durumunda, satıcı, alıcı tarafından satın alma sözleşmesinden cayma tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde alıcıdan aldığı parayı aynen iade edecektir. satıcı onları alıcıdan aldı. Satıcı, malın alıcı tarafından veya başka bir şekilde iade edilmesi durumunda, alıcının bunu kabul etmesi ve alıcının ek bir masrafa maruz kalmaması halinde, alıcı tarafından sağlanan edimi iade etme hakkına da sahiptir. Alıcı, satın alma sözleşmesinden cayırsa, alıcı malı kendisine iade etmeden veya malı satıcıya gönderdiğini kanıtlamadan önce satıcı, alınan parayı alıcıya iade etmekle yükümlü değildir.

5.5. Satıcı, mallara verilen zararın ödenmesi talebini, alıcının satın alma bedelinin iadesi talebine karşı tek taraflı olarak mahsup etme hakkına sahiptir.

5.6. Alıcının Medeni Kanun'un 1829 § 1 paragrafı uyarınca satın alma sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcı ayrıca malların kabulüne kadar herhangi bir zamanda satın alma sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. alıcı tarafından. Böyle bir durumda satıcı, alış bedelini gecikmeksizin alıcının belirleyeceği hesaba nakit ödemeksizin alıcıya iade edecektir.

5.7. Alıcıya mal ile birlikte hediye verilmesi halinde, satıcı ile alıcı arasındaki hediye sözleşmesi, alıcının satın alma sözleşmesinden cayması halinde, hediyeye ilişkin hediye sözleşmesinin geçerliliğini yitirmesi ve alıcı, verilen hediye ile birlikte malı satıcıya iade etmekle yükümlüdür.

6. MALLARIN TAŞINMASI VE TESLİMİ

6.1. Taşıma şeklinin, alıcının özel talebine dayalı olarak sözleşmeye bağlanması durumunda, bu taşıma şekliyle ilgili risk ve ek masraflar alıcıya aittir.

6.2. Satın alma sözleşmesine göre satıcı malı, alıcının siparişte belirttiği yere teslim etmekle yükümlü ise, alıcı teslim anında malı teslim almakla yükümlüdür.

6.3. Alıcının sebeplerinden dolayı, malları tekrar tekrar veya siparişte belirtilenden farklı bir şekilde teslim etmek gerekirse, alıcı malların tekrarlanan teslimatı ile ilgili masrafları ödemekle yükümlüdür veya başka bir teslimat yöntemiyle ilişkili maliyetler.

6.4. Alıcı, malı nakliyeciden teslim alırken, malın ambalajının bütünlüğünü kontrol etmek ve herhangi bir kusur olması durumunda derhal nakliyeciye bildirmekle yükümlüdür. Gönderiye yetkisiz bir şekilde izinsiz giriş yapıldığını gösteren bir ambalaj ihlali durumunda, alıcı gönderiyi taşıyıcıdan kabul etmek zorunda değildir.

6.5. Malların taşınması sırasında tarafların ek hak ve yükümlülükleri, satıcı tarafından düzenlenmesi halinde satıcının özel teslimat koşulları ile düzenlenebilir.

7. KUSURLU PERFORMANS HAKLARI

7.1. Akit tarafların kusurlu ifadan doğan haklara ilişkin hak ve yükümlülükleri, ilgili genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemelere tabidir (özellikle, Medeni Kanun'un § 1914 ila 1925, § 2099 ila 2117 ve § 2161 ila 2174 hükümleri ve 6698 sayılı Kanun). 634/1992 Coll., değiştirildiği şekliyle tüketicinin korunması hakkında).

7.2. Satıcı, alıcıya karşı malların teslim alınmasından sonra ayıpsız olduğundan sorumludur. Özellikle, satıcı, alıcının malları devraldığı anda aşağıdakilerden alıcıya karşı sorumludur:

7.2.1. Mallar, taraflarca kararlaştırılan özelliklere sahiptir ve bir anlaşma olmaması durumunda, satıcı veya üreticinin tarif ettiği veya alıcının malların niteliğine ve reklam esasına göre beklediği özelliklere sahiptir. onlar tarafından yürütülen,

7.2.2. Malların, satıcının kullanım amacına uygun olduğunu veya bu tür malların genellikle hangi amaçla kullanıldığını,

7.2.3. kalite veya tasarımın sözleşmeli numune veya modele göre belirlenmiş olması halinde, malın kalitesi veya tasarımının sözleşme konusu numune veya modele tekabül etmesi,

7.2.4. karşılık gelen miktar, ölçü veya ağırlıktaki mallar ve

7.2.5. mallar yasal düzenlemelerin gerekliliklerine uygundur.

7.3. Daha düşük fiyattan satılan mallar için, daha düşük bir fiyatın kararlaştırıldığı bir kusura, malın olağan kullanımından kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya, aşağıdaki durumlarda hüküm ve koşulların 7.2 maddesinde belirtilen hükümler uygulanmaz. kullanılmış mallar, malların alıcı tarafından teslim alındığı anda sahip olduğu kullanım veya aşınma derecesine tekabül eden veya malların doğasından kaynaklanan bir kusura kadar.

7.4. Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde bir kusur ortaya çıkarsa, malın teslim alınmasından sonra zaten kusurlu olduğu kabul edilir. Alıcı, tüketim malında meydana gelen bir ayıptan itibaren yirmi dört ay içinde hakkını kullanma hakkına sahiptir.

7.5. Kusurlu ifadan doğan haklar, alıcı tarafından, satılan mal yelpazesiyle ilgili olarak şikayetin kabul edilmesinin mümkün olduğu durumlarda, satıcının işyerinin adresinde, muhtemelen ayrıca kayıtlı ofis veya işyerinde kullanılır.

7.6. Satıcının kusurlara ilişkin sorumluluğuna ilişkin tarafların ek hak ve yükümlülükleri satıcının şikayet prosedürü ile düzenlenebilir.

8. Akit Tarafların DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Alıcı, malların tam satın alma bedelini ödeyerek malların mülkiyetini kazanır.

8.2. Alıcı ile ilgili olarak, satıcı, § 1826 paragraf 1 mektubunun hükümleri anlamında herhangi bir davranış kuralına bağlı değildir. e) Medeni Kanunun.

8.3. Satıcı, tüketici şikayetlerini info@capforwheel.eu e-posta adresi aracılığıyla ele alır. Satıcı, alıcının şikayetinin ele alınmasıyla ilgili bilgileri alıcının e-posta adresine gönderecektir.

8.4. Satın alma sözleşmesinden kaynaklanan tüketici anlaşmazlıklarının mahkeme dışı çözümü, merkezi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, kimlik numarası: 000 20 869, internet adresi: https: olan Çek Ticaret Denetimi'nin sorumluluğundadır: //adr.coi.cz/cs. Http://ec.europa.eu/consumers/odr adresinde bulunan çevrimiçi anlaşmazlık çözüm platformu, satıcı ve alıcı arasındaki satın alma sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıkları çözmek için kullanılabilir.

8.5. Kayıtlı ofisi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2 adresinde bulunan Çek Cumhuriyeti Avrupa Tüketici Merkezi, internet adresi: http://www.evropskyspotrebitel.cz Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 21 Mayıs 2013 tarihli çevrimiçi tüketici anlaşmazlık çözümü ve (EC) No. 2006/2004 ve Yönerge 2009/22/EC (Çevrimiçi tüketici anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin Yönetmelik).

8.6. Satıcı, bir ticaret lisansı temelinde mal satmaya yetkilidir. Ticaret denetimi, yetkisi dahilindeki ilgili ticaret ofisi tarafından yapılır. Kişisel Verileri Koruma Ofisi, kişisel verilerin korunması alanında denetim uygular. Çek Ticaret Denetimi, belirli bir ölçüde, diğer şeylerin yanı sıra, değiştirildiği şekliyle tüketicinin korunmasına ilişkin 634/1992 Coll. Yasasına uyumu denetler.

8.7. Alıcı, Medeni Kanun'un 1765 § 2 paragrafı anlamında koşullarda değişiklik riskini üstlenir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. Kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2016/679 sayılı Tüzüğü'nün 13. Maddesi uyarınca alıcıya bilgi sağlama yükümlülüğünüz ve Alıcının kişisel verilerinin satın alma sözleşmesinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesiyle ilgili 95/46/EC (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (bundan böyle "GDPR düzenlemesi" olarak anılacaktır) bu anlaşmanın müzakere edilmesi amacıyla yürürlükten kaldırılması satıcının kamuya açık yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, satıcı bunları özel bir belge ile yerine getirir.

10. TİCARİ MESAJ GÖNDERME VE ÇEREZLERİ DEPOLAMA

10.1. Alıcı, satıcının mal, hizmet veya şirketi ile ilgili bilgileri alıcının e-posta adresine göndermeyi ve ayrıca satıcının alıcının e-posta adresine ticari mesajlar göndermesini kabul eder. Satıcı, alıcının kişisel verilerinin özel bir belge aracılığıyla iş iletişimi göndermek amacıyla işlenmesine ilişkin GDPR yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca alıcıya karşı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir.

10.2. Alıcı, sözde çerezlerin bilgisayarında saklanmasını kabul eder. Alıcının bilgisayarında çerezler depolanmadan web sitesinde bir satın alma işlemi gerçekleştirmenin ve satıcının satın alma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmenin mümkün olması durumunda, alıcı herhangi bir zamanda önceki cümleye göre onayını iptal edebilir.

11. TESLİMAT

11.1. Alıcı, alıcının e-posta adresine teslim edilebilir.

11.2. Kabulü alıcı tarafından reddedilen, saklama süresi içinde teslim alınmayan veya teslim edilemediği için iade edilen tebligatlar da teslim edilmiş sayılır.

11.3. Sözleşme tarafları, e-posta yoluyla, alıcının kullanıcı hesabında belirtilen veya alıcı tarafından siparişte belirtilen e-posta adresine düzenli yazışmalar yapabilir veya satıcının web sitesinde belirtilen adrese.

12. SON HÜKÜMLER

12.1. Satın alma sözleşmesi ile kurulan ilişki uluslararası (yabancı) bir unsur içeriyorsa, taraflar ilişkinin Çek hukukuna tabi olduğunu kabul ederler. Tüketici olan alıcı, bir önceki cümleye göre hukuku seçmekle, hukuk düzeni hükümlerinin sağladığı, sözleşmeden sapmanın mümkün olmadığı ve tercih hakkı bulunmadığı takdirde hukuk düzeni hükümlerinin sağladığı korumadan yoksun kalmaz. aksi takdirde, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AT) 17 Haziran 2008 tarih ve 593/2008 sayılı sözleşme yükümlülüklerini düzenleyen yasaya ilişkin (Roma I) Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafının hükümlerine göre uygulanacaktır. ).

12.2. Hüküm ve koşulların herhangi bir hükmü geçersiz veya etkisiz hale gelirse veya geçersiz hale gelirse, geçersiz hüküm, anlamı geçersiz hükme mümkün olduğunca yakın olan bir hükümle değiştirilecektir. Bir hükmün geçersizliği veya etkisizliği diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

12.3. Şartlar ve koşullar da dahil olmak üzere satın alma sözleşmesi, satıcı tarafından elektronik ortamda arşivlenir ve erişilemez.

12.4. Şartlar ve koşullar eki, satın alma sözleşmesinden çekilmek için örnek bir formdan oluşur.

12.5. Satıcının iletişim bilgileri: Miroslav Janku, e-posta adresi info@capforwheel.eu.

27/07/2022 tarihinde Prag'da